Slovenská komunita v kanadskom Vancouveri si v sobotu 30. apríla 2022 pripomenula zvyky svojich predkov a oslávila príchod jari na tradičnom Majálese. O kultúrny program sa postaral folklórny súbor SLÁVIK, do zdobenia a stavania mája sa zapojili všetci zúčastnení.

 

TRHÁME MY MÁJE, MÁJE ZELENÉ,
VANCOUVERSKÝM DIEVKÁM PRE POTEŠENIE.

PRIVIAŽEME STUŽKY, STUŽKY FAREBNÉ,
NA VETVIČKY MÁJA PRE POTEŠENIE.

PRE KAŽDÚ DIEVČINU Z NAŠEJ FARNOSTI,
BY KVITLA JAK RUŽA V SVOJEJ MLADOSTI.

NECH SLOVENSKÉ DIEVKY ZOSTANÚ S NAMI,
SO ŠVÁRNYMI CHLAPCI TU POD HORAMI.

NAŠA FARNOSŤ SLÁVI JANKA – FARÁRA,
KTORÝ NAŠE DUŠE LÁSKOU OTVÁRA.

STAVIAME MI MÁJE, MÁJE ZELENÉ,
CELEJ KOMUNITE PRE POTEŠENIE.

 

A máme tu MÁJ. Nielen ako mesiac v roku, ale MÁJ, ktorý kedysi dávno vyrástol v predvečer prvého mája pod oknami každej mladej dievky v dedine. Vo Vancouveri sme si to trošku zjednodušili a postavili spoločný MÁJ pred kostolíkom sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Deti vyzdobili MÁJ stužkami, ženy zo súboru SLÁVIK zaspievali a chlapi sa postarali, aby MÁJ vzpriamene stál pre radosť všetkých počas celého mesiaca. Podvečer pokračoval svätou omšou a MAJÁLESOM, organizovaným slovenskou farnosťou vo Vancouveri. Bol to nádherný večer plný slovenských tradícií ďaleko od rodnej hrudy, ale blízko v našich srdciach.

O ďalších podujatiach slovenskej komunity vo Vancouveri sa môžte dočítať na facebookových stránkach SLÁVIKa – Slovenského folklórneho združenia a Českého a Slovenského združenia v Kanade.  https://www.facebook.com/slavikfolkloresociety/  https://www.facebook.com/CSSKVAN 

 

 

Text a foto: Marika Kubinyi