Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne Rastislav Hindický navštívil v stredu 16. júna 2021 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde ho prijal jeho predseda Milan Ján Pilip. Pán veľvyslanec informoval predsedu ÚSŽZ o súčasnom stave a potrebách slovenských komunít v Argentíne. Charakterizoval špecifiká jednotlivých komunít potomkov Slovákov v Buenos Aires a jeho okolí, v provincii Chaco, ako i menej známych komunít vo vidieckych oblastiach Argentíny.

Rastislav Hindický konštatoval, že odchádza posledná generácia Slovákov, ktorí ešte hovoria po slovensky. Napriek tomu sú komunity, ktoré žijú slovenským životom, rozvíjajú a udržujú si slovenskú kultúru a tradície, spievajú slovenské pesničky a tancujú slovenské tance. Týka sa to nielen staršej generácie, ale aj mladej. Konštatoval, že slovenský život v Argentíne by potreboval nové stimuly, návštevu zo Slovenska, kultúrne vystúpenia zo Slovenska a optimálne by bolo vyslať kultúrno-osvetového pracovníka, ktorý by mohol vyučovať slovenský jazyk a rozvíjať slovenský folklór. V súčasnosti ja však Argentína pre cudzincov zatvorená v dôsledku pretrvávajúcej pandémie Covid-19.

Predseda ÚSŽZ podotkol , že úrad má záujem rozvíjať styky s krajanmi v Argentíne a poskytnúť im súčinnosť a pomoc pri udržiavaní slovenského povedomia. Podčiarkol význam propagácie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ako oficiálneho dokladu preukazujúceho príslušnosť krajanov k Slovenskému národu a umožňujúceho im žiť, pracovať a študovať v SR. Milan Ján Pilip poukázal aj na možnosť čerpania vysokoškolských štipendií pre študentov z radov argentínskych Slovákov a touto cestou aj možnú prípravu kádrov z vlastných radov na udržiavanie a rozvoj slovenskej kultúry a povedomia.

V Argentíne je slovenská komunita, ktorá sa vytvorila v prevažne dvoch vysťahovaleckých vlnách. Medzivojnová vlna do Argentíny smerovala zo Slovenska, Dolnej zeme a Bulharska a druhá vlna bola zo Slovenska po skončení druhej svetovej vojny. Ešte v 50-tych rokoch 20. storočia mali Slováci v Argentíne vlastné školy, vydavateľstvá a pulzoval tam bohatý kultúrny život. Tento vývoj bol zmarený nástupom k moci represívnych vojenských režimov. Odhaduje sa, že v súčasnosti žije v Argentíne cca 30-tisíc potomkov slovenských prisťahovalcov.