V piatok 22. a sobotu 23. októbra 2021 sa v Bratislave uskutočnili dve zásadné rokovania orgánov Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Ich dejiskom bol hotel SÚZA, prevádzkovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ako prvé sa uskutočnilo stretnutie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí, združujúce slovenských duchovných všetkých cirkví, pôsobiacich mimo Slovensko. Témou bola tentoraz mádež. Rada prijala k tejto téme i rezolúciu. Súčasne sa zaoberala rekonštrukciou svojho zloženia a zvolila si nového predsedu. Na základe spoločného návrhu doterajšieho predsedu, biskupa Mariána Čopa z Prahy, a predsedu SZSZ Vladimíra Skalského, sa novou hlavou rady stal biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania zo Srbska, Jaroslav Javorník.

Následne v sobotu rokovala Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí, najvyšší orgán strešnej organizácie slovenského sveta medzi dvoma valnými zhromaždeniami. Podrobne diskutovala krajanskú politiku, osobitne investičné projekty v slovenskom svete. Rozhodla tiež o projektoch na budúci rok, vrátane osláv 20. Výročia vzniku SZSZ, alebo odložených Dní slovenského zahraničia v Rumunsku.

Na návrh Ekumenickej duchovnej rady schválila jej nové zloženie. Prijala nových členov združenia – tých kolektívnych je aktuálne 114 z 24 krajín, vrátane všetkých najväčších spolkov a inštitúcií slovenského zahraničia.  Rada sa vrátila aj k výmene na poste jedného z troch podpredsedov SZSZ, ktorým sa stal Marek Šoltís z USA. Schválila tiež udelenie dvoch Cien M. R. Štefánika a prvú z týchto nominácií aj zverejnila – novým laureátom sa stane prvý predseda Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, emeritný biskup Samuel Vrbovský zo Srbska.

VLADIMÍR SKALSKÝ