Letné tábory pre krajanské deti sú skvelou príležitosťou na spoznávanie Slovenska, slovenských tradícií, histórie a najmä zdokonaľovanie sa v jazyku. Špeciálne mladým Slovákom a Slovenkám z Ukrajiny boli venované tábory počas júla 2022 – žurnalistická Letná škola FIJET a letné tábory organizované Spolkom slovenských žien Dôvera v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela pre deti v Serednom a Antalovciach s témou Leto s tradíciou. Tieto projekty finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letná škola FIJET – pobyt slovenských detí z Užhorodu v Novohradsku s centrom v Lučenci sa zameriavala na spoznávanie prostredia slovenského regiónu a jeho atraktivít cestovného ruchu v kombinácii s príjemným tréningom nových poznatkov a kreatívnych zručností pri tvorbe video, foto a audio reportáže. Deti prišli zo Všeobecnovzdelávacej školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4. Hlavnou náplňou kurzu bolo vzdelávanie v slovenskom jazyku, rozvoj ústnych aj písomných rečových kompetencií, vystupovanie v médiách, fotografovanie a video reportáže, ale aj možnosť konzultovať s koučom, psychológom či mentorom. Všetky tréningy prebiehali pod vedením  novinárov z FIJET SLOVAKIA s pedagogickým vzdelaním. Účastníci  vo veku 11 – 16 rokov spracovali  vlastné reportáže s komentárom v slovenčine. Mediálna práca deti veľmi bavila, iniciatívne sa opätovne vracali na miesta, ktoré chceli dokumentovať vo svojich výstupoch. Ďalší turnus letnej školy je plánovaný na jeseň 2022.

Pozrite si reportáže TV Severka z priebehu Letnej školy:

 

Detailný popis Letnej školy FIJET nájdete na webe oslovma.hu:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2/1520-fijet

Tábora Leto s tradíciou sa zúčastnilo asi 30 detí z okolia Užhorodu, z Antaloviec a Seredného. Pod vedením Jany Dudaš zo Spolku slovenských žien Dôvera, ktorý veľmi aktívne pôsobí v tejto oblasti, a lektoriek Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela (UMB) pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s pani Zuzanou Drugovou, sa deti naučili krásne slovenské piesne, riekanky, tradičné tance a naučili sa množstvo tvorivých techník a tradičných remesiel zo slovenského prostredia. Takto si hravou formou zdokonaľovali slovenčinu a nadväzovali dôležité priateľstvá.

Viac o projekte na webe Metodického centra: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/aktuality/vynimocna-cesta-ku-detom-slovakov-zijucich-v-zakarpatskej-oblasti-ukrajiny.html

 

Zdroj:
www.fijetslovakia.sk
www.oslovma.hu
FB Slováci Ukrajiny