Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku svojimi aktivitami dokáže zaujať nielen „klasickú“ časť našich krajanov v USA, ale aj novú generačnú komunitu, ktorá sa významne začala vytvárať koncom minulého storočia a v súčasnosti sa ďalej formuje a košatie aj v nadväznosti na profesijné zamerania Slovákov žijúcich a pôsobiacich na celom severoamerickom kontinente. Potvrdením ich rastúceho interesu o podujatia už zavedených krajanských spolkov či kultúrnych inštitúcií je aj zapájanie sa do online diskusií v čase, keď sme odkázaní na život v sociálnom odlúčení, je už samotná skutočnosť, že práve  Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku prejavuje v tomto kontexte pozoruhodnú aktivitu. V polovici marca pozýva na prezentáciu mladej a úspešnej slovenskej architektky Lenky Petrákovej.


The 8th Continent: Creative Solutions
for Saving our Oceans
Lenka Petráková and Plastic Ocean Project

Join the Slovak-American Cultural Center as we delve into one of the world’s biggest challenges: ocean pollution. Slovak architect Lenka Petráková, winner of the 2020 Grand Prix Award for Architecture and Innovation of Sea, brilliantly provides a solution to this challenge with her design concept, ‚The 8th Continent‘.  She will present her prototype ocean cleaning facility that removes plastics from our oceans.  Joining the discussion will be the founders of Plastic Ocean  Project, a non-profit, whose mission is to educate the public through field research and implement outreach initiatives addressing the global plastics pollution problem. 

Tuesday, March 16 at 6pm EST
To join, go to: Slido.com/oceans

S-ACC, P.O. Box 5395, New York, NY 10185 

 

Galéria