Aj tento rok si prevzalo trinásť jednotlivcov a organizácií reprezentujúcich národnostnú kultúru v Maďarsku štátne vyznamenanie Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Slávnostná ceremónia sa konala v pondelok 17. mája v Budapešti, na ktorom boli prítomní aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a parlamentný hovorca Anton Paulik. Ceny odovzdávali Zsolt Semjén a štátny tajomník úradu predsedu vlády pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész. O udalosti informuje portál týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny na svojom portáli LUNO.HU. S láskavým dovolením redakcie i autora sprostredkúvame túto významnú udalosť v živote slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku aj pre krajanov v slovenskom svete.

Vyznamenanie patrí do pôsobnosti podpredsedu vlády Zsolta Semjéna. Vicepremiér a minister bez kresla hovoril aj o tom, že národnosti predstavujú, nosia a pestujú zvláštne bohatstvo hodnôt, ktoré môžu odovzdávať iba oni sami. Podľa jeho slov je poslaním národností v Maďarsku byť verný vlastnému, individuálnemu, neopakovateľnému dedičstvu, uchovávať ho a odovzdávať ďalej, pretože to je hodnota, ktorú môžu dať len oni svojmu materskému národu.

Bronzový list vzácneho stromu Ginkgo biloba si za významnú úlohu v slovenskej komunite a divadelnej kultúre pilíšskych Slovákov tento rok odniesol aj rodák z Mlynkov Levente Galda, pracovník Slovenského inštitútu v Budapešti. Levente však nezablúdil do neznámych vôd, pretože v roku 2017 si prevzal vyznamenanie Pro Cultura Minoritatum Hungariae ako predseda Kultúrneho spolku pre Mlynky„Aj pred štyrmi rokmi bola pre mňa nečakaná a prekvapivá nominácia zo strany Divadelného spolku maďarských národností, s ktorým Kultúrny spolok pre Mlynky dodnes úzko spolupracuje,“ zaznela prvá reakcia oceneného Levente Galdu.

DOMINIKA ČULIOVÁ

Foto: Gergely Botár/Úrad vlády

 

VIAC SA O LEVENTE GALDOVI A JEHO TVORIVOSTI   DOČÍTATE NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

Levente Galda, krajan z obce Mlynky – významnej slovenskej stopy pod Pilíšom, v televíznej pesničkovej súťaži v Maďarsku

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3498/levente-galda-krajan-z-obce-mlynky—vyznamnej-slovenskej-stopy-pod-pilisom-v-televiznej-pesnickovej-sutazi-v-madarsku