Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip navštívil v utorok 22. februára 2022 Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas stretnutia sa informoval o plánoch vedenia UMB na najbližšie mesiace, ktoré ukazujú zameranie na podporu slovenského jazyka u detí krajanov.

Rokovania sa za Univerzitu Mateja Bela zúčastnili Katarína Chovancová, prorektorka UMB pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie, Zuzana Drugová, projektová manažérka MC UMB a Patrik Michal, študent UMB BB.

Metodické centrum UMB zorganizuje dva turnusy letných táborov, pričom jeden z nich bude zameraný na výučbu tanca. O termínoch a bližšom koncepte táborov bude metodické centrum včas informovať. Krajanské deti sa môžu tešiť aj na online výučbu slovenského jazyka počas školského roka. Pre mnohé slovenské komunity a rodiny sú vzdelávacie centrá s prezenčnou výučbou nedostupné, prípadne je ich zriadenie v niektorých krajinách veľmi komplikované, preto sa na podnet ÚSŽZ Metodické centrum zameria na vytvorenie online príležitosti pre deti z celého sveta. Týmto zámerom sa bude zaoberať aj školská komisia ÚSŽZ pre západnú Európu a zámorie.
Ďalším dôležitým projektom UMB pre zahraničných Slovákov je zriadenie online bibliografie, projekt by sa mal začať realizovať v roku 2023.