Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip pracovne zavítal v dňoch 5.-9. augusta  2021 do prostredí Slovákov žijúcich v Poľsku, aby sa oboznámil s kľúčovými témami dotýkajúcich sa pestrosti národnostného života a rozvíjania slovenskosti v krajine nášho severného suseda. Zároveň využil aj príležitosť stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi poľských štátnych a cirkevných inštitúcií, ktoré majú vplyv na kvalitu národného života krajanov.

Svoju pracovnú cestu začal M. J. Pilip návštevou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove, kde sa vo štvrtok 5. augusta stretol s veľvyslancom SR v Poľsku Andrejom Drobom a generálnym konzulom Tomášom Kašajom. Prediskutovali aktuálne otázky života Slovákov v Poľsku a vymenili si poznatky a skúsenosti z práce s krajanmi z pohľadu oboch štátnych inštitúcií.

V piatok 6. augusta prijal predsedu ÚSŽZ arcibiskup metropolita krakovský Marek Jedraszewsky. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny konzul SR v Krakove T. Kašaj.  Predseda ÚSŽZ poďakoval pánovi arcibiskupovi za ústretovosť k veriacim v obciach obývaných slovenskou národnostnou menšinou a za to, že na farský úrad v Novej Belej bol obsadený nový farár, ktorý svätí sväté omše v poľskom, ale aj slovenskom jazyku. Taktiež poďakoval za to, že v Nedeci je už dlhodobo umožnené pôsobenie farára, ktorý je slovenského pôvodu.

Arcibiskup metropolita krakovský sa pozitívne vyjadril na adresu veriacich v obciach obývaných Slovákmi. Mnohí z týchto obyvateľov používajú v každodennom živote poľský jazyk, ale ako jazyk liturgický, ako jazyk, v ktorom sa obracajú k Bohu, používajú slovenský jazyk a on zastáva názor, že toto spojenie je treba udržať a bude túto snahu podporovať. Metropolita spomenul nedávnu tragédiu – požiar v Novej belej. Uviedol, že veriaci Krakovskej kúrie vyzbierali na pomoc postihnutým obyvateľom 6 miliónov zlotých, ktoré boli poskytnuté všetkým postihnutým bez ohľadu na ich národnosť.

Následne delegácia ÚSŽZ vykonala návštevu vojvodu Malopoľského vojvodstva Lukasza Kmitu. Vojvodovi predstavil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho pôsobnosť v zmysle zákona a reálnu činnosť medzi krajanmi. Vojvoda informoval, že starostlivosť o menšiny v Malopoľskom vojvodstve spadá do jeho pôsobnosti. Vyjadril svoj zámer dobre spolupracovať s predstaviteľmi menšín. Poďakoval sa spoluprácu so slovenským zastupiteľským úradom. Vysoko ocenil ten fakt, že po požiari v Novej Belej jedným z prvých osôb, ktoré stretol na mieste, bol slovenský generálny konzul. Na rokovaní sa zúčastnila aj pani Ewa Podlecka, splnomocnenkyňa vojvodu pre národnostné menšiny. Uviedla, že okrem špeciálnych programov pre národnostné menšiny spravujú aj balík dotácií, o ktoré sa môžu uchádzať jednotlivé spolky predkladajúc projekty na svoje aktivity.

Zo strany vojvodu bola vyzdvihnutá ochota Spolku Slovákov v Poľsku pri riešení krízovej situácie po požiari v Novej Belej, keď spolok ponúkol svoje ubytovacie kapacity pre postihnuté rodiny na riešenie akútnej situácie. Strany si vymenili informácie o stave legislatívneho riešenia vzťahu štátu ku krajanom žijúcim v zahraničí. Predseda ÚSŽZ informoval, že Slovensko pripravuje nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý zohľadní zmeny, ktoré sa udiali od vstupu Slovenska do EU, predovšetkým vytvorenie novej slovenskej diaspóry v krajinách EU a v zámorí.

V popoludňajších hodinách v piatok prijali delegáciu ÚSŽZ čelní predstavitelia našich krajanov v krakovskom sídle Spolku Slovákov v Poľsku za účasti jeho podpredsedu Dominika Surmu a generálneho tajomníka Ľudomíra Molitorisa. Účastníci stretnutia prerokovali otázky života slovenskej menšiny v Poľsku, analyzovali problémy, ktorými krajania žijú so zameraním na mládež a otázky školstva a podpory výučby slovenského jazyka. Zároveň boli načrtnuté možnosti spoločného riešenia niektorých problémov, hlavne otázka zabezpečenia učebníc pre slovenské školy v Poľsku a obnovenia pravidelného týždenného slovenského vysielania v krakovskom rozhlase.

V podvečer predseda ÚSŽZ spoločne s veľvyslancom SR v Poľsku, riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave Adriánom Kromkom a predsedom Spolku Slovákov v Poľsku slávnostne otvorili vernisáž výstavy výtvarných prác detí slovenského pôvodu pod názvom Chránené zvieratá a rastliny vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Výstava ja organizovaná každoročne redakciou časopisu Život vždy na nejakú aktuálnu tému. Súťaž výtvarných prác sa teší širokému záujmu detí. Vystavené práce sú výsledkom výberu z takmer 700 prác. Koncom augusta bude výstava prenesená do Slovenského inštitútu vo Varšave a víťazom bude umožnené osobne sa jej zúčastniť.

V piatok 6. augusta vo večerných hodinách sa delegácia ÚSŽZ neformálne stretla so zástupcami Slovákov žijúcich a pracujúcich v Krakove.