Oboznámenie sa s činnosťou a perspektívami Školského spolku Komenský vo Viedni a stretnutie so Slovákmi žijúcimi v prihraničných rakúskych obciach, ktoré sa konalo v mestečku Hainburg an der Donau, boli motívom i kľúčovým programom pracovnej návštevy Milana Jána Pilipa, ktorú uskutočnil v Rakúsku v pondelok 8. novembra 2021.

Predpoludním sa v 3. Viedenskom okrese stretol so štatutárom a riaditeľmi školských zariadení Školského spolku Komenský. Počas debaty s nimi, ako aj pedagógmi a žiakmi gymnázia, sa predseda ÚSŽZ zaujímal o štruktúru tohto jedinečného komplexného školského zariadenia, v ktorom sa od materskej školy až po maturantov učia deti českých a slovenských krajanov žijúcich v Rakúsku. Podnetnými boli pripomienky a návrhy zo strany vedúcich osobností a pedagógov na ďalšie skvalitnenie výučby a samotnej prestíže ŠS Komenský v štruktúre škôl tohto typu. Karl Hanzl, starosta školy, rovnako ako aj jeho zástupca Vlado Mlynar ocenili prístup Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý aktivity a učebný program v slovenskom jazyku finančne podporuje zo svojho grantového systému v ostatných šiestich rokoch.

Školský spolok Komenský je zriaďovateľom a prevádzkovateľom materskej školy, obecnej školy (1.stupeň) a osemročného gymnázia, pričom samotný vznik ŠS Komenský sa datuje k roku 1872, čiže v budúcom roku oslávi už 150 rokov svojej činnosti. Školu s okolo 100 zamestnancami vrátane pedagogických pracovníkov, navštevuje v súčasnosti približne 560 detí, z toho okolo 70 slovenskej národnosti. Pedagogická starostlivosť a výučba sa uskutočňujú na troch stupňoch: v materskej škole (pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, v piatich skupinách sa hovorí po česky, slovensky a nemecky, v jednej skupine aj po maďarsky a nemecky), v obecnej škole (1.-4. ročník, dvojjazyčná výučba od 1. triedy – čeština/slovenčina, nemčina, slovenčina je alternatívnym predmetom k češtine) a osemročnom gymnáziu (nižší stupeň gymnázia je vedený ako tzv. Gesamtschule – model Viedenskej strednej školy) s diferencovanou klasifikáciou v 2.-4. triede, vyučovanie sa uskutočňuje v slovenčine/češtine a nemčine, voliteľné predmety od 6. a 7. triedy sú informatika, španielčina, francúzština, ruština).

Počas návštevy predseda ÚSŽZ ocenil úsilie zriaďovateľa školy, ako aj jej vedúcich predstaviteľov a pedagógov. Zároveň ubezpečil hostiteľov, že ÚSŽZ bude aj naďalej v rámci možností svojej dotačnej politiky podporovať činnosť školy, výučbu slovenského jazyka a aktivity školy pozitívne ovplyvňujúce  posilňovanie slovenského národného povedomia žiakov a študentov. Zároveň bude ÚSŽZ nápomocný pri rokovaniach s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nielen v zohľadňovaní väčšej podpory Školskému spolku Komenský, ale aj v prístupe rezortu školstva SR v riešení problematiky uznania vysvedčení slovenskými úradmi a taktiež pri distribuovaní slovenských učebníc.

V závere návštevy starosta Školského spolku Komenský daroval Milanovi Jánovi Pilipovi reprezentačnú publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti nadchádzajúceho 150. Výročia vzniku školy.

 

POZRITE SI VIDEO Z NÁVŠTEVY ŠKOLSKÉHO SPOLKU KOMENSKÝ:

https://youtu.be/e3Gizyc5U0M

 

X                               X                              X

 

V prihraničnom rakúskom mestečku Hainburg an der Donau sa stretol Milan Ján Pilip s aktívnymi zástupcami krajanských komunít z obcí susediacimi v blízkosti Slovenska. V  priestoroch nemeckej jazykovej školy, ktorú vlastní Rastislav Pavlík, aktívny Slovák a poslanec v meste Hainburg, sa s predsedom ÚSŽZ zišli za jedným stolom zástupcovia mesta Hainburg a obcí Kittsee, Wolfsthal a Marcheg. Na stretnutí sa zúčastnil aj diakon Pavol Tomanek. Hlavnou témou neformálnej debaty bol rozvoj krajanského života v pohraničí, vzdelávanie detí v školských zariadeniach a v neposlednom rade aj problém s dopravným spojením Hainburgu s Bratislavou.

Slovenskí krajania majú v týchto obciach svojich zástupcov aj v komunálnej politike. Mnohí slovenskí obyvatelia sú v nich veľmi aktívni a často inšpirujú k vzniku slovensko-rakúskych projektov, ktoré pomáhajú budovať komunity a posilňovať dobré vzťahy v týchto obciach. Mnohí Slováci sú tak plnohodnotnými obyvateľmi Rakúska, ktorí aktívne spoluvytvárajú spoločenský život v pohraničí. Podieľajú sa a často sú aj organizátormi rôznych  kultúrnych a športových podujatí. Predseda ÚSŽZ k otázkam duchovného života diskutoval s diakonom Pavlom Tománkom, prvým slovenským diakonom v Rakúsku, ktorý žije spolu s rodinou v prihraničnej obci Wolfsthal.

Predseda ÚSŽZ počas diskusie s krajanmi v Hainburgu prisľúbil pomoc pri riešení problému s nedostatkom slovenským učiteliek, ktoré by zastrešovali výučbu slovenského jazyka v školských zariadeniach v Rakúsku, ktoré navštevujú deti krajanov žijúcich v pohraničí. Milan Ján Pilip im ponúkol aj svoju súčinnosť pri riešení problému s dopravným spojením s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom.