Slovákmi osídlená Kovačica, ktorá sa do povedomia svetovej verejnosti dostala vďaka svojmu jedinečnému insitnému umeniu, si v roku 2022 pripomína 220. výročie založenia. Podujatie, ktoré propaguje kovačické insitné umenie – Kovačický október už o chvíľu (1.10.2022) otvorí svoje brány a pripomenie si zároveň aj 70. výročie prvej organizovanej kolektívnej výstavy tunajších insitných maliarov. V ústrety Kovačickému októbru sa aj na Slovensku konala pozoruhodná akcia, keď v utorok 20. septembra 2022 v komunitnom centre KALAB v Bratislave, ktoré propaguje krajanskú kultúru a umenie, predstavili pamätnú mincu venovanú 220-ročnej Kovačici.

O Kovačici pri tejto príležitosti hovoril jej starosta Adam Jonáš a kovačické piesne interpretovali kovačičan Pavel Baláž, predseda Memoriálneho strediska Janka Bulíka z Kovačice, a Paulína Jonášová, rodáčka z Padiny žijúca na Slovensku. Samotnú mincu predstavil Karol Mrva, člen Bankovej rady NBS a prítomných svojou osobnou účasťou poctil aj guvernér NBS Peter Kažimír. Za ÚSŽZ sa prítomným prihovorila a pre ÚSŽZ mincu prebrala Milina Sklabinská.

Pamätná minca dostala svoju podobu po tom, ako verejnú súťaž vyhral Karol Ličko. Jej náklad tvorí 2 700 kusov euromincí v bežnom vyhotovení a 6 750 kusov euromincí v proof vyhotovení. Podľa informácií, ktoré nachádzame na stránke NBS, je na lícnej strane mince znázornený Kovačičan oblečený v dobovom kožuchu držiaci koňa na vôdzke. Za ním sedia na voze dve ženy a kompozíciu dopĺňa vahadlová studňa. Pod studňou je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL. V pravej spodnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2022 sú v opise v hornej časti mincového poľa. Na rube zberateľskej euromince je v kompozícii Kovačičanka oblečená v dobovom ľudovom odeve s výjavom mlátenia obilia a evanjelickým kostolom v Kovačici v pozadí. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis SLOVÁCI V KOVAČICI. Letopočty 1802 a 2022 sú v dvoch riadkoch v spodnej časti mincového poľa.

Na hrane mince je aj text, ktorý vystihuje podstatu slovenskej komunity vo Vojvodine: “Nemôžeme zavážiť číselne, ale len svojou dobrou kvalitou”. Mincu vyrobila Mincovňa v Kremnici a čoskoro poputuje aj do Kovačice na oslavy Kovačického októbra. NBS dlhodobo podporuje zviditeľňovanie slovenského insitného umenia na Slovensku a jej najnovší počin je dôležitým gestom, ktoré svedčí o tom, že Slovensko nezabúda na tradičné autochtónne komunity Slovákov na Dolnej zemi a na ich snahu udržať si slovenský jazyk a kultúrne dedičstvo predkov, ktorí osídľovali Dolnú zem ešte v 18. storočí.

Viac informácií o minci nájdete na webe Národnej banky Slovenska:
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/220-vyrocie-zaciatku-osidlovania-kovacice-slovakmi/

 

Text: Milina Sklabinská