O aktuálnej situácii i histórii Matice slovenskej Lipovľany, ako aj o jej činnosti nás počas prvej pracovnej cesty Milana Jána Pilipa, predsedu ÚŽZ, poinformoval v stredu 28. júla 2021 počas jeho prvej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov v Chorvátsku, predseda MS Lipovľany Josip Krajči. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome, boli prítomní aj členovia Vlado Turas, Andelka Štelma, Marita Štelma a Matija Hepner. V budove, v ktorej sídli knižnica – založená bola pred 100 rokmi, sme si prezreli knižničný fond Slovákov a Čechov.  Nasledovala návšteva slovenského etnodomu – jediného v celom Chorvátsku.

V Meduriči nás privítal Josip Jozefčik, predseda Matice slovenskej Medurič. Stretnutie sa uskutočnilo v kultúrnom dome Slovákov a Čechov. Na stretnutí boli prítomní aj Ivan Vasik, Željko Uzel. Slováci v Lipovľanoch a Meduriči majú spoločné to, že aktívne spolupracujú s Čechmi a ich slovenčina je zmiešaná s češtinou.

V Osijeku M. J. Pilipa uviedli členovia Matice slovenskej Osijek speváckym vystúpením v zrekonštruovaných priestoroch Slovenského kultúrneho domu, ktorého slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok septembra. Jej predseda Andrija Kuric informoval o činnosti a aktivitách Matice. Na stretnutí boli prítomní aj Emil Dorčak, Ivo Kraljik a ďalších 15 členov Matice. Stretli sme sa aj s Ivanom Komakom, Slovákom, veľkopodnikateľom v pivovarníctve, ktorý spolupracuje so Slovenskou republikou.

Dôstojné a tvorivé zázemie Slovákov v Iloku

Vo štvrtok 29. júla pokračoval program predsedu ÚSŽZ v mestečku Ilok a obci Radoš. Najprv delegácia ÚSŽZ navštívila slovenského evanjelického farára Dušana Sajáka, ktorý prezentoval priestory renovovaného kostola, pripravené na komunitné účely. Pán farár priblížil podrobnejšie genézu prác obnovy a histórii evanjelikov v Iloku. Následne M. J. Pilip zavítal aj do Slovenského národného domu v Radoši, kde nás prijal pedagóg – učiteľ slovenčiny Vlatko Miksad a porozprával nám o blízkej histórii, o celkovej situácii v oblasti. Na stretnutí boli prítomní aj Vlado Čelovski, Vesna Teškova, Ivan Šándor, Daniela Čelovski a Nataša Vranković.

Po návrate do Iloku navštívil predseda ÚSŽZ Slovenský dom, sídlo Matice slovenskej Ilok. Jej predseda Aleksandar Knapček priblížil pestrý program rôznorodých podujatí, organizovaných miestnou Maticou slovenskou, ktoré počas koronakrízy ustali. Na stretnutí boli aj Vlatko Mudroh, Jarmilka Mudroh, Vladimir Knapček, Marija Dobošević a Kristina Mudroch.

Slováci v Iloku a Radoši sú najviac rodinne zviazaní s obyvateľmi Báčky v Srbsku, ich slovenčina je na dobrej komunikatívnej úrovni, slovenský jazyk sa používa v rodinách, v krúžkoch, na ulici.