Čochvíľa už štyri desaťročia patrí Paul „Pali“ Stacho k jedným z najznámejších krajanov v Kanade, ktorí udržujú permanentný dotyk so Slovenskom. Osobitne nás teší, že rodák z Hornej Nitry veľmi často prispieva do internetových médií Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – s jeho menom, reportážami, najmä ale úchvatnými fotografiami od Niagary, kde Paul Stacho žije so svojou manželkou Jelenou, rodáčkou z Moskvy, sa stretávame a vyjadrujeme k nim obdiv veľmi často.

Nedávno svoj príbeh emigranta, najmä však lásku k fotografii, prírode, Slovensku a predovšetkým našim krajanom vo svete, vyrozprával náš priateľ Paul Stacho redaktorke slovenskej televízie v Ottave SLOVAK SPECTRUM.

Čo všetko stihol v debate počas 12 minútach povedať – ako vždy s jeho pôsobivou priamočiarosťou, si môžete pozrieť na:

https://www.dropbox.com/s/gcpjfz0ezd4z14q/Stacho-rozhovor1.mp4?dl=0