V stredu 12. mája 2021 z iniciatívy  Užhorodského spolku Slovákov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne odhalili krajania pamätnú tabuľu na počesť kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Lysyčovo v okrese Iršavskom.

Na odhalení pripomienkovej tabule sa zúčastnili zástupca Generálneho konzulátu SR v Užhorode Peter Hodúl, starostka obce Vira Budul, riaditeľ múzea ,,Hamora Viktor Petrovci, podpredseda USS Ivan Latko, jeho zástupca Igor Pesčak, krajania a predstavitelia slovenskej redakcie  Ukrajinskej televízie UA- Zakarpattja, ktorá aj odvysiela záznam programu z toho slávnostného podujatia, počas ktorého vystúpil aj folklórny súbor mestskej školy.

Keď súčasné územie Zakarpatskej oblasti ako Podkarpatská Rus (1918-1938) patrilo k 1.Česko-slovenskej republiky, v obci Lysyčovo žilo 1895 obyvateľov, z ktorých bolo 6 nemeckej národnosti,91 židovskej,101 slovenskej  a 1697 rusínskej. Aktuálne žije v Lysyčeve asi 50 obyvateľov slovenskej národnosti, ktorí majú svoj rímsko-katolícky kostol, v ktorom omše slúžia v slovenčine. Podujatie bolo úspešné vďaka podpore miestnej vlády, ktorá podporuje rozvoj slovenskej kultúry a tradícií  v obci Lysyčovo.