V závere svojej pracovnej návštevy v prostrediach Slovákov v Poľsku sa Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, v nedeľu 8. augusta 2021 zúčastnil v miestnom rímsko-katolíckom kostole v Novej Belej na svätej omši, ktorú celebroval v slovenskom jazyku miestny farár poľskej národnosti.

Pán farár je v obci nový, pôsobí v nej iba pol roka. Za ten čas sa však s pomocou miestnych veriacich naučil čítať a vyjadrovať sa po slovensky tak, že omšu v slovenčine zvláda na vysokej úrovni. Predseda ÚSŽZ spolu s generálnym konzulom SR v Krakove vysoko ocenili fakt, že kostol bol počas omše plný veriacich a, čo je hlavné, boli medzi nimi zastúpené všetky generácie – od seniorov cez dospelých v produktívnom veku, rodičov s deťmi, mladých ľudí, až po samotné deti.

Po omši sa uskutočnil slávnostný akt kladenia vencov pri pamätníku štyroch Slovákov zavraždených v Novej Belej banditami v roku 1947. Vence položili spoločne predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip a generálny konzul  SR v Krakove Tomáš Kašaj, Józef Ciąga, predseda Spolku Slovákov v Poľsku a Ľudomír Molitoris, jeho generálny tajomník. Slávnostný akt sledovali miestni občania, pričom počas udalosti hrala miestna dychovka.

V popoludňajších hodinách sa konalo zasadanie pléna Ústredného výboru Spolku Slovákov v Poľsku. Počas rokovania predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip oslovil zúčastnených a informoval ich o svojich poznatkoch z uskutočnenej pracovnej návštevy v prostrediach slovenskej menšiny v krajine nášho severného suseda. Zároveň im poďakoval za ich prácu, ktorú v rámci zveľaďovania slovenskosti v jej rozmanitých formách možno vykonávať naozaj iba z osobného presvedčenia.