Problematikou súčasného stavu aktivít katolíckych misií, ich pastoračnej činnosti, ako aj vkladu duchovných v rámci posilňovania krajanskej spolupatričnosti  Slovákov žijúcich v zahraničí, sa na pôde ÚSŽZ zaoberali v piatok 21. mája 2021 na ďalšom z pravidelných stretnutí Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ , a biskup Jozef Haľko, ktorý vo svojej profesijnej duchovnej oblasti zodpovedá za činnosť a rozvoj slovenských katolíckych misií v krajanskom svete.  

Obaja ocenili doterajší prínos starostlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom katolíckych misií o duchovný  rozvoj v tých krajanských komunitách, v ktorých je dominantným rímskokatolícke a gréckokatolícke vyznanie. Napokon, v tejto oblasti sa veľmi účinne prejavuje už sama skutočnosť,  že Konferencia biskupov Slovenska koordinuje a monitoruje činnosť týchto slovenských katolíckych misií. Tým, že bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko je predsedom Rady pre Slovákov v zahraničí Konferencie biskupov Slovenska, sprostredkoval  na stretnutí s M. J. Pilipom aj mimoriadne podnetnú myšlienku stretnutia kňazov pôsobiacich v misiách vo svete, ktorá by sa mala konať v roku 2022 pravdepodobne na Slovensku.

Obaja partneri prehodnotili aj aktuálne možnosti súčinnosti a koordinovaného postupu v rámci pripravovanej návštevy Milana Jána Pilipa v prostrediach našich krajanov v  Poľsku a Chorvátsku.