Počas víkendu pokračovala prvá pracovná návšteva (v dňoch 5.-9. augusta 2021) Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, v prostrediach Slovákov v Poľsku. V sobotu 7. augusta navštívil predseda ÚSŽZ obce na poľskej strane Spiša a Oravy, v ktorých žije slovenská menšina.

Ako prvú navštívil obec Podvlk, kde rokoval s vedúcou miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku (SSP) Boženou Brija. Miestna skupina sídli v novom Slovenskom dome, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2015. V obci sa vyučuje slovenčina 3 hodiny v týždni. Spoločenský dom je využívaný na rôzne aktivity kultúrno-spoločenského charakteru. V čase návštevy sa práve konali tvorivé dielne pre deti, takže predseda ÚSŽZ aj generálny konzul SR v Poľsku sa mali možnosť do nich osobne zapojiť. Túto možnosť aj využili. V obci sídli detský folklórny súbor, ktorý rieši aktuálne nedostatok krojov pre svoje vystúpenia. Kroje si postupne zabezpečujú, ale celý proces, vzhľadom na jeho finančnú náročnosť, je časovo dosť zdĺhavý.

Druhou navštívenou obcou bola Jablonka, kde mala delegácia ÚSŽZ možnosť rokovať s podpredsedom miestnej skupiny SSP Jánom Bašistym a predsedníčkou oblastného výboru Spolku Slovákov v Poľsku Genovévou Prilinskou. Milan Ján Pilip mal možnosť na mieste overiť stav výstavby kultúrneho centra v Jablonke. Centrum má slúžiť  ako strediskový kultúrno-spoločenský stánok pre celú slovenskú Oravu v Poľsku. Obec Jablonka má cca 4700 obyvateľov, z ktorých s približne 1000 Slovákov. V Jablonke sídli lýceum, ktoré bolo voľakedy slovenské a bolo v ňom možné aj maturovať zo slovenčiny. Dnes sa tam vyučuje slovenčina iba 3 hodiny týždenne tak, ako aj na iných školách v Poľsku s výučbou slovenčiny. Obec sa aktuálne borí s problémom, že pred pandémiou sa konali bohoslužby v slovenskom jazyku, ale po pandémii bol kňaz preložený inam a veriaci v obci nemajú možnosť účasti na bohoslužbe v slovenskom jazyku.

Vo Vyšných Lapšoch privítala delegáciu miestna učiteľka Dorota Mošová , richtár Antón Šloltýs a predsedníčka miestnej skupiny SSP Kristína Krišíková. V obci bol zriadený Slovenský dom pre činnosť miestnych Slovákov v roku 1981. Aktívne tu pracuje folklórny súbor Hajduky, ktorý má dve zložky. Obec má 970 obyvateľov a každú nedeľu sa svätí svätá omša v slovenčine. Obec rozpracovala projekt etnodomu. Vo vytipovanom dome z roku 1920 postupne zbiera artefakty z minulosti a v krátkom čase ich plánuje sprístupniť verejnosti. Za svoj hlavný problém považuje problém školstva, a to konkrétne ten fakt, finančný normatív na žiaka učiaceho sa slovenčinu, na ktorý má škola zákonné právo a je poskytovaný štátom, sa nedostáva samotnej škole ale je spotrebovaný administratívou gminy na inú účely.

V obci  Kacvín privítala delegáciu miestna mládežnícka dychovka, ktorá napriek polovičnému zloženiu v dôsledku prázdnin zahrala plnou silou. Miestna skupina SSP vlastní krásny Slovenský dom, ktorý bol postupne otváraný od 90. rokov. Predsedníčka miestnej skupiny SSP Daniela Radecká sa pochválila skanzenom, ktorý postupne zriaďujú a v ktorom predstavujú zaujímavé artefakty z minulého života obyvateľov obce. Skanzen je v spoločnom vlastníctve generálneho tajomníka SSP Ľudomír Molitorisa a obce Nižné Lapše a bol zriadený po ich spoločnej dohode. Keďže obec slávi 700 rokov svojho založenia, v skanzene je tomu venovaná malá výstava.

V Nedeci navštívila delegácia spišského dekana dp. Jozefa Bednarčíka, ktorý svätí bohoslužby v slovenčine v obci Nedec a filiálke Nedeca-Zámok. Predseda ÚSŽZ a generálny konzul SR v Poľsku si uctili zapálením sviečok  pamätník nedeckému rodákovi Michalovi Dočolomanskému.