5. marca 1942, pred 80 rokmi, začala vďaka Kanadskej slovenskej lige história Kanadského Slováka, dnes už jediného slovenského týždenníka v Severnej Amerike.

Spočiatku bolo periodikum vydávané na dvojtýždennej báze, no už po pár mesiacoch, v auguste 1942, sa pretransformovalo na týždenník. Kanadský Slovák prináša svojim čitateľom aktuálne dianie z Kanady aj zo Slovenska. Venuje sa rôznym témam, podporuje krajanov a ich firmy v Kanade, informuje o podujatiach, pripomína významné výročia aj individuálne úspechy kanadských Slovákov v slovenčine a v angličtine.

Redakcia sídliaca v Toronte špeciálne podporuje nových prisťahovalcov zo Slovenska. Tí majú nárok noviny odoberať zadarmo počas prvých troch mesiacov v Kanade. Vďaka tomu sa môžu zapojiť do krajanského života hneď od začiatku a rozvíjať vzťahy, ktoré im pomôžu zvyknúť si na nové prostredie a prekonať prípadné prekážky.

Kanadský Slovák je v posledných rokoch okrem tlačenej podoby dostupný taktiež v online forme. Úspešne tak zareagoval na krízu tlačovín. Mnohé z krajanských médií príchod internetu nezvládli: časovo oddialili jednotlivé vydania, stali sa z nich občasníky, či úplne zanikli. Noviny kanadských krajanov si však našli svoju vlastnú cestu a okrem e-formy sa odpolitizovali, prinášajú zaujímavé rozhovory, dianie na Slovensku i v kanadskom krajanskom svete, spolupracujú so slovenskými inštitúciami, a priestorom na reklamu propagujú biznis kanadských Slovákov. Súčasným šéfredaktorom Kanadského Slováka je Július Behul.

Kanadská slovenská liga, ktorá zastrešuje vydávanie Kanadského Slováka i ďalšie aktivity a podujatia kanadských Slovákov, bude tento rok taktiež oslavovať významné výročie, v decembri uplynie 90 rokov od jej založenia v roku 1932.

Kanadskému Slovákovi želáme mnoho spokojných čitateľov a predplatiteľov, veľa odvahy a vytrvalosti do budúcich výziev a tvorivú spoluprácu v redakcii. Vďaka Kanadskej slovenskej lige i tímu Kanadského Slováka za dôležitú prácu pre krajanov v Kanade.