Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón MAGDALÉNU ZIMOVÚ, herečku Divadla v Dlouhé. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 13. a 14. februára 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

Hosťom Slovenskej mozaiky bude herečka Divadla v Dlouhé  Magdaléna Zimová. Momentálne dostala úlohu v divadelnej inscenácii Majster a Markétka. Porozpráva nám aké pravidlá platia pri skúšaní v čase pandémie,  prečo vytvorila detskú odevnú značku CUNA VLNAMI a aké to je, keď sa herečka venuje aj tvorbe divadelných kostýmov. Magdaléna má totiž okrem hereckého talentu aj výtvarné nadanie,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s herečkou Magdalénou Zimovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:
http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-here%C4%8Dkou-magdal%C3%A9nou-zimovou-0

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE NA: http://www.radiozet.cz/
alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.