Od 3. mája 2021 vysiela RTVS na programe Jednotky  každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14.00 h polhodinovú reláciu Dedovizeň. Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a verejne pôsobenie. V súčasnom profesijnom a rodinnom živote sa snažia zachytiť slovenskosť – korene ich života.  Bohatou klenotnicou na takéto príbehy je Dolná zem, ktorú už má štáb RTVS čiastočne spracovanú, najmä príbehy o Slovákoch v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Začiatkom mája sa moderátorka Svetlana Surová spolu so štábom vybrala smerom do krajiny, do ktorej Slováci cestujú tráviť čas pri „svojom mori“. Ich prvou zástavkou bolo hlavné mesto. Tu nakrútili príbehy slovenského lektora na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe Martina Machatu a Vlastislava Čepu, predstaviteľa Slovenska v zmiešanom bojovom umení (MMA).

Po dvoch dňoch, teda 6. mája, ich cesta smerovala na východ od Záhrebu, do Lipovlian za pánom Josipom Krajčim, kde sa dozvedeli o Slovákoch v západnej časti Slavónie, rodinnom dome tejto rodiny a dnešnom etno-dome tunajšej Matice slovenskej. Predseda matice pán Krajči pri tejto príležitosti predstavil mladých lipovlianských matičiarov, ktorí predviedli niekoľko hudobných čísiel a mužskú spevácku skupinu Orava z Međurića.

Ďalší deň bol vyhradený pre príchod do mesta Našice a príbeh Sandry Kraljovej Vukšićovej, rodáčky z Markovca, ktorá vyštudovala na Slovensku a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach a ako šéfredaktorka časopisu Prameň. Súčasne bol predstavený Zväz Slovákov, a to predsedom Mirkom Vavrom a tajomníčkou Brankou Baksovou. Činnosť Matice slovenskej Markovec a ich folklórneho súboru, ako aj drevenicu a etno-kútik, ktorý je spomienkou na rodinu Zajocovich, odprezentovala predsedníčka Matice slovenskej Markovec Našicky, a zároveň podpredsedníčka súboru Branka Baksová.

V rámci výskumnej činnosti Slovenského kultúrneho centra Našice bolo prezentované tradičné maľovanie stien valčekmi medzi Slovákmi v Jurjevci, ktoré znázornila v podobe ukážky Vera Majdišová a zručnosť molovania vyrezávanými papierovými predlohami pre potreby relácie znázornila v Josipovci Punitovskom Katica Kuricova. Profil Anice Popovičovej, učiteľky výtvarnej výchovy na dôchodku, vedúcej výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí v rámci Matice slovenskej Josipovec Punitovsky, televízny štáb podal cez zábery Aniciných voľnočasových športových aktivít, ale aj práce s kolegami výtvarníkmi, či jej vášeň zbierania starých fotografii a prácu vo folklórom súbore a Matici.

Posledný deň nahrávania v Chorvátsku členovia štábu pobudli v Iloku, kde nakrúcali príbeh o učiteľovi, zapisovateľovi histórie, novinárovi, divadelnom dramaturgovi a režisérovi, choreografovi, hudobníkovi Vlatkovi Miksadovi. Veľká časť natáčania sa konala pred ilockým múzeom a v priestoroch múzea, v ktorých je nainštalovaná výstava Slovenskej izby, ako aj na kopaniciach Radoš, kde sa Slováci (aj do okolitých kopaníc Skandala, Fučije, Barunovača, Duboki Potok) najskôr nasťahovali po príchode do Sriemu, a časť (v miestnosti s fotografiami Slovenského národného domu v Iloku) bola natočená menšia časť venovaná divadelnej činnosti ilockých Slovákov. V Iloku natočili aj Ivana Šandora, ako redaktora Vysielania v slovenskej reči Rádia Ilok, ako spoločne s Vlatkom Miksadom, autorom série článkov pod názvom Okienko do dejín ilockých Slovákov, pripravujú vysielanie.

Domáci respondenti vyhádzali v ústrety všetkým požiadavkám štábu. Veríme, že šikovnosť moderátorky, kameramana a zvukára vyústia do kvalitného dokumentárneho materiálu, ktorý zaujme divákov na Slovensku a uspokojí aktérov relácie.

SKV

Na snímkach vo fotogalérii:

 1. Slovenský lektor na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe Martin Machata.
 2. Predseda Matice slovenskej v Lipovljanoch Josip Krajči a moderátorka Svetlana Surová vo dvore etnodomu matice slovenskej spolu s bývalými majiteľmi domu.
 3. Mladí lipovljanskí matičiari predviedli niekoľko hudobných čísiel.
 4. Mužská spevácka skupina Orava z Međurića na návšteve u susedov, lipovljanských matičiarov zaspievala niekoľko ľudoviek.
 5. Moderátorka Svetlana Surová v rozhovore s riaditeľkou Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandrou Kraljovou Vukšićovou.
 6. Štáb RTVS vo Zväze Slovákov so zamestnankyňami Helenou Gašo, Antonelou Topolovev a Brankou Baksovou.
 7. Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom a zároveň tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová.
 8. Umenie valčekovania previedla matičiarka z Jurjevca Vera Majdišová.
 9. Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra.
 10. Členovia výtvarnej skupiny Kontrast Adam Konjušak a Matija Labak.
 11. Členovia výtvarnej skupiny Kontrast Anica Popovićová, Josip Brandis, Matija Labak.
 12. Zručnosť molovania vyrezávanými papierovými predlohami pre potreby natáčania relácie znázornila v Josipovci Punitovskom Katica Kuricova s pomocníčkami.
 13. – 14. Učiteľ a osvetový pracovník Vlatko Miksad.