V stredu 21.  júla 2021 pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika v Českej republike tradičné stretnutie pri jeho soche pre Hvezdárňou na pražskom Petříne. K organizácii podujatia sa pripojila aj Československá obec legionárska. Prítomní bol tajomník ČSOL Ing. Jiří Filip, ktorý položil veniec k soche M. R. Štefánika, a tiež jeho kolegyňa Marcela Tolarová, ktorá je aj autorkou fotodokumentácie z tejto akcie.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v ČR reprezentovala konzulka pani Zuzana Warderová – zastupovala pána veľvyslanca Rastislava Káčera a odovzdala jeho pozdrav, pretože bol v tomto čase v zahraničí. Za Masarykovu spoločnosť položil kvetiny Erik Lukas. Prítomný bol aj tajomník Masarykovho demokratického hnutia pán JiříRýdl a zástupca vedenia Českého svazu bojovníků za svobodu.

Netradičný – krásny kvetinový kôš položila aj zástupkyňa riaditeľa Planetária a Štefánikovej hvezdárne Mgr. Lenka Soumarová. Na slávnosti sa zúčastnila aj pani Viera Kučerová za Spoločnosť BONA FIDE, ktorá bola vlani iniciátorkou vydania CD nosiča s besedou o osobnosti M. R. Štefánika a kyticu položila za Folklórne združenie Limbora pani Blanka Pešková.

Delegáciu Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR v zložení  Dr. Marta Verébová, Janka Haluková, Jiřina Kasáčková, Bohdan Kraus, a Roman Elner, viedol predseda Spoločnosti Dr. Vojtech Čelko. Ten predniesol aj krátky príhovor k 141. výročiu narodenia generála, v ktorom uviedol, prečo je potrebné aj v tomto čase pripomínať si jeho osobnosť. Pozval tiež všetkých aj na večernú vernisáž obrazov akademickej maliarky Oľgy Plačkovej, predsedníčky Spolku rodákov M. R. Štefánika z Košarísk do kostola Martina VeZdi, spojenú aj s uvedením knihy „Tu sú jeho korene“.  V závere poďakoval prítomným za kvetinové dary i za účasť.

Čestnú stráž pri Štefánikovej soche držal za organizáciu JUNÁK už tradične Václav Duchek.

 

JANKA HALUKOVÁ

Členka Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR a presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

FOTO: MARCELA TOLAROVÁ