Slováci vo Vojvodine zakaždým s hrdosťou na tradíciu a veľkoleposť programov Slovenských národných slávností vravia, že ide o najväčšiu manifestáciu slovenskosti v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa po vynútenej vlaňajšej prestávke podmienenej pandémiou koronavírusu COVID-19 organizátori (Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Obec Báčsky Petrovec a ďalší) s odhodlaním a obetavosťou pričinili o to, že sviatok v plnej paráde sa mohol uskutočniť v dňoch 13.-15. augusta 2021. Na viacerých podujatiach v rámci 59. kapitoly Slovenských národností slávností sa zúčastnil aj Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ako uvádza PORTÁL KULPIN.NET, vstupný program Slovenských národných slávností 2021 sa uskutočnil v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Otvoril ho Igor Mirović, predseda vojvodinskej vlády. Zdôraznil, že ide o najdôležitejší národný, kultúrny a duchovný prejav Slovákov v Srbsku. „Význam Slovákov v etnickej, kultúrnej a konfesionálnej rozmanitosti Vojvodiny a Srbska, na ktorú sme všetci hrdí, je výnimočný a tradícia, zvyky, svojská kultúra, známe maliarstvo, krásne kroje a príslovečná usilovnosť a pracovitosť Slovákov sú jedny z najkrajších príznačností našej rozmanitosti – na čo sme mimoriadne hrdí, “ povedal I. Mirović a pripomenul, že od roku 2018 Zhromaždenie AP Vojvodiny na návrh pokrajinskej vlády vyhlásilo deň slovenských národných slávností za Deň slovenskej národnostnej menšiny, ktorý sa pravidelne oslavuje a srdečne zablahoželal k sviatku. V mene organizátorov sa prihovorili Ján Šuľan, zástupca predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Z vysokých hostí otvárací program podľa informácie Kataríny Pucovskej na portáli kulpi.net, si pozreli Gordana Čomićová, ministerka pre ľudské a menšinové práva a Radomir Ratko Dmitrović, minister pre starostlivosť o rodinu a demografiu a tiež predstavitelia zo Slovenska: Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa aj prihovoril, Andrea Groszová, riaditeľka odboru osvedčení ÚSŽZ a Milina Sklabinská z odboru strategicko-politického ÚSŽZ, tiež J. E. Fedor Rosocha, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku. Na programe boli osobitne pozdravení aj hostia z Maďarska a Rumunska a delegácie z partnerských miest Babušnica, Stará Ľubovňa, Martin, Nitra, Košice a Nadlak.

Vo svojom príhovore Milan Ján  Pilip, predseda ÚSŽZ, o. i. vyhlásil, že je preňho veľkou cťou zúčastniť sa na oslavách národnostného sviatku Slovákov v Srbsku  – Slovenských národných slávností. A spolu s krajanmi  oslavovať a pamätať na jedinečnosť a neopakovateľnosť ich príbehu, ako aj príbehu ich predkov, ktorý v týchto priestoroch v kontinuite píšu už takmer tri storočia. 

Milan Ján Pilip vyzdvihol, že “kniha s týmto statočným príbehom je otvorená a nové čisté strany ešte len čakajú na obsah, ktorý do nej vpíšete. Každý priloží ruku k dielu tak ako môže a tak ako to najlepšie vie, a my chceme byť vašou oporou a podporovať tie najlepšie a najušľachtilejšie ciele, ktoré napomôžu zachovaniu slovenského národného povedomia a slovenskej identity v tomto priestore. Chceme vás podporovať vo viere, že prispievame k všeobecnému dobru vás ako aj tých, s ktorými spolunažívate a zdieľate rovnaké hodnoty.”

Ako uviedol predseda ÚSŽZ, “Slovenské národné slávnosti sú príležitosťou tešiť sa zo všetkých cností a mravných vlastností, ktoré sa postupne zapísali do kolektívnej pamäte tunajších Slovákov. Zároveň je to šanca predstaviť nové vízie a ciele a hľadať pre ich naplnenie tie najlepšie riešenia. Jednou z najaktuálnejších otázok, ktorá sa nás všetkých týka je zabezpečenie reprezentatívneho a moderného sídla celomenšinových ustanovizní, akými sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a novinovo-vydavateľskej Hlas ľudu.”

V závere svojho prívetu Milan Ján Pilip zdôraznil, že “tak ako sme hrdí na spôsoby akými si tu zachovávate svoju slovenskú identitu rovnako chceme byť hrdí na cieľavedomú a múdru rozvojovú politiku založenú na odbornosti, rovnosti príležitostí a kvalite. Doba, v ktorej žijeme, je zložitá a neustále na nás kladie nové a nové výzvy. No šťastie praje odvážnym a preto si želajme, aby finančné prostriedky vo výške 2,8 mil. eur, ktoré na budovu budúceho sídla uvedených ustanovizní vyčlenilo Slovensko, boli využité tým najlepším spôsobom a slúžili všetkým vám, milí krajania.

Úprimne vám želám, aby sa aj tohtoročné Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci vplietli zlatou niťou do vienka slovenskosti. Presne tak, ako to avizuje názov otváracieho programu. Zároveň vám pri príležitosti národného sviatku želám veľa zdravia, úspechov, radosti a veľa nových zmysluplných a jedinečných kapitol v slovenskej vojvodinskej knihe.” 

X                                      X                                       X

Trojdňová návšteva Milana Jána Pilipa v prostrediach  Slovákov v Srbsku sa začala už vo štvrtok 12. augusta krátkou obhliadkou budovy na Karadžićovej 70 v Novom Sade, potenciálnom sidle Slovenského domu v v politicko-spoločenskom a kultúrnom centre Vojvodiny. Následne sa predseda ÚSŽZ stretol v Archív Vojvodiny s jeho riaditeľom Nebojšom Kuzmanovićom. V rovnaký deň sa popoludní zúčastnil na pracovnom stretnutie s riaditeľom  Kultúrneho strediska Kysáč Pavlom Surovým a s predstaviteľkami Slovenského spolku žien v Kysáči v čele s jej predsedníčkou Ľudmilou. Berediovou – Stupavskou. Vo večerných hodinách absolvoval M. J. Pilip v Báčskej Palanke stretnutie so slovenskou študujúcou mládežou.

V piatok 13. augusta sa uskutočnilo predpoludním v budove Matice slovenskej v Srbsku rokovanie s predsedom Matice slovenskej v Srbsku Branislavom Kulíkom. Po prijatí delegácií partnerských miest (Nitra, Martin, Stará Ľubovňa a Nadlak) sa predseda ÚSŽZ stretol s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou. Nosnou témou ich rokovania bola kúpa budovy budúceho Slovenského kultúrneho centra. V podvečer sa M.J. Pilip zúčastnil v Báčskom Petrovci na udeľovaní Ceny Pro cultura Slovaca.

V sobotu 14. augusta sa predseda ÚSŽZ uúčastnil na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS, odkiaľ sa presunul do obce Silbaš, kde si so záujom prezrel miestny Etno-dom a navštívil Slovenský evanjelický kostol v Silbaši. V mieste dejiska Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci privítali Milana Jána Pilipa aj na  slávnostnom otvorení Jarmoku umenia, návštevou poctil aj Slovenský spolok žien v Petrovci pri príležitosti 100. výročia založenia organizácie. V podvečer zavítal aj do Ruského Kerestúra, kde si v rámci 60. ročníka festivalu Červená ruža pozrel výstavu Ruske dzivky.

V sobotu 14. augusta vyvrcholila návšteva Milana Jána Pilipa pri príležitosti 59. ročníka Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci jeho účasťou na galakoncerte  Ľudová klenotnica – nevysychajúca studnica.

 

ČÍTAJTE VIAC NA PORTÁLI KULPIN.NET

PRO CULTURA SLOVAKA 2021:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11342-pro-cultura-slovaka-2021-2 

Z ďalších podujatí v rámci SNS:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11345-ludova-klenotnica-nevysychajuca-studnica

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11344-xxv-slavnostne-zasadnutie-zhromazdenia-mss