V zaznamenávaní Dňoch európskeho dedičstva Slovenské kultúrne centrum Našice sa zúčastnilo s projektom Stretnutie folkloristov. V spolupráci s Maticou slovenskou v Josipovci a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 30. septembra do 2. októbra 2022 bola realizovaná trojdňová kreatívna dielňa pre folkloristov slovenských spolkov a milovníkov slovenského folklóru.

Dielňa bola upriamená na spracovanie materiálu autochtónneho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov, najmä uvedomenie si dôležitosti používania tradícií vlastného prostredia pri tvorbe repertoáru folklórneho súboru.

Okolo 30 účastníkov zo šiestich matíc slovenských sa počas dielne, ktorá sa konala v Josipovci Punitovskom, zoznámilo s metodológiou výskumu, aplikáciou výsledkov výskumu v konkrétnych scénických dielach, základmi dramaturgie, choreografie a réžie. Jedná časť dielne bola venovaná zoznamovaní sa účastníkov s modernou didaktikou práce s interpretmi širokého generačného spektru. Cieľom bolo dosiahnuť zvyšovanie efektivity a kvality interpretov na scéne, návrat k pôvodnej kultúre a posilnenie národnej kultúry zbližovaním sa mladých milovníkov folklóru a jeho interpretmi s najstaršími nositeľmi slovenskej kultúry v Chorvátsku.

Dielne viedol Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník zo Slovenska s dlhoročnou skúsenosťou v práci s folklórnymi súbormi a scénickým umením.

Text: Sandra Kralj Vuksic