Trojčlenná delegácia vedená Mgr. Jurajom Hamarom, CSc. generálnym riaditeľom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), ukončila v utorok 23. novembra 2021 návštevu Kovačice. S cieľom pomôcť insitnému umeniu Slovákov v Srbsku pri podávaní kandidatúry na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, predstavitelia Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je odborným pracoviskom SĽUK-u, začali pilotný projekt digitalizácie našej insity. Udalosť uvádza týmito slovami na portáli KULPIN.NET jeho šéfredaktorka Katarína Pucovská.

Ako autorka ďalej uvádza, Mišo Veselský, fotograf a kameraman a Maroš Červenák, asistent, odborne spracovali umeleckú tvorbu dvoch najstarších maliarov zapísaných v našom Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva: Jána Bačúra z Padiny a Evu Husárikovú z Kovačice. Filmovali ich, robili s nimi rozhovory, fotili obrazy, značili ich rozmery a zhromažďovali metadáta, ktoré využijú pri digitalizácii. V práci im pomáhali Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka a Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka. Na záver návštevy Pavel Babka so slovenskou delegáciou absolvovali rozhovory na pôde Ministerstva kultúry Srbska o ďalších krokoch v podávaní kandidatúry.

Činnosť centra sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Vo svojej činnosti sa zameriava na vytvorenie podmienok na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry a jej rozmanitosti, na uchovanie doposiaľ existujúcich javov a prejavov tradičnej ľudovej kultúry a ich odovzdanie nasledujúcim generáciám. Je tiež hlavným pripravovateľom nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Návštevu slovenskej delegácie využila kovačická RTV OK a novinár Ján Špringeľ urobil rozhovor s vedúcim výskumu Jurajom Hamarom. Na otázku novinára kam patrí toto naše insitné umenie, či ho možno zaradiť do slovenského kultúrneho dedičstva alebo srbského, Juraj Hamar odpovedá, že do svetového. Podľa jeho slov ono sa vyvinulo na území Srbska a patrí Srbsku, keďže si ho Slováci sem nepriniesli z materskej krajiny, avšak Slováci sú jeho nositeľmi.

KATARÍNA PUCOVSKÁ

Portál KULPIN.NET

 

Celý rozhovor si možno pozrieť z príspevku RTV OK:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11458-slovensko-pomaha-nasej-insite