Aj v školskom roku 2022-23 otvorilo slovenské vzdelávacie centrum SiM – Slowakisch in München – Slovenčina v Mníchove Zvonček svoje brány deťom a slovenským rodinám. Okrem pravidelného vyučovania v sobotu v kultúrnom centre Gorod, pripravili pani učiteľky aj spoločné akcie pre rodiny s deťmi spojené s detskými dielňami. Mesačné stretnutia sú vždy tematicky zamerané. Udalosťou jesene bolo stretnutie so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

15.10. 2022 Jesenné stretnutie slovenských rodín v Echingu: Šarkaniáda a gaštany
Na prvom stretnutí v tomto školskom roku v Echingu sme mali v rámci jesenného stretnutia rodín detské dielne s témou gaštany. Vyrobili sme si gaštanové postavičky, ozdobné gaštany a lietajúce gaštany, s ktorými sme si aj zasúťažili. Pre staršie deti pripravila pani učiteľka Jarka pracovné listy k pesničke Gaštanko. A nechýbala ani každoročná šarkaniáda a súťaž v dvoch kategóriách – Najkrajší šarkan a Najlepšie lietajúci šarkan. Vietor a slnko nám veľmi priali.

22.10.2022 – Slovenský divadelný deň v Mníchove
V spolupráci s agentúrou Divadelný svet sme pripravili pre slovenské publikum v Mníchove v priestoroch slovenskej reštaurácie Drei Linden vo Schwabingu dve divadelné predstavenia.

Poobede zahrali herci Zuzka Hrašková a Peter Olejár krásnu veselú rozprávku Ďuro Truľo. Kúzelná rozprávka o tom, ako hlúpy junák Ďuro zmúdrel. Interaktívny príbeh na motívy rozprávky zo zbierok kníh národného zberateľa Pavla Dobšinského plný vtipných scénok, poučných posolstiev a kúziel, do ktorých vďaka interakcii budú zapojení aj diváci. Slovenský ľudový príbeh, ktorý zabaví malých i veľkých.

Pre deti sme pripravili aj detské dielne, počas ktorých si deti mali možnosť vyskúšať divadelné dosky a sami si zahrali s kulisami jednotlivé časti divadelného predstavenia.

Na večernom predstavení nás pobavil a motivoval herec Ferko Balog. Prostredníctvom historiek z vlastného života z detského domova, v ktorom vyrastal 22 rokov, vyrozprával Ferko priam absurdné situácie, po ktorých si neskôr uvedomil, že ho akoby prepašovali do majority. V monodráme odohral 9 komických bizarných postáv, s ktorými sa v reálnom živote stretol, ktoré ovplyvnili jeho život a smerovanie. Všetky historky, ktoré vyrozprával, sú podľa skutočných udalostí, ktoré zažil. V inscenácií spieval a hral na klavíri. To všetko vyrozprával s vtipom a auto-iróniou. Neortodoxná a nezabudnuteľná lekcia, ako zvládať život.

Video z predstavení: https://youtu.be/LtopPMVv180

 

4.- 5.11.2022 Stretnutia vo Frankfurte
Pán honorárny konzul Imrich Donath z Frankfurtu pozval našu pani učiteľku Jarku a hercov divadla Erbytheater z Mníchova, Zuzku a Roba Erbyho, na stretnutie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

V piatok večer 4.11.2022 zorganizoval pán farár Juraj Sabadoš na slovenskej katolíckej misii stretnutie krajanov s pani prezidentkou. Stretli sme sa všetci v kostole, kde pani prezidentka zapálila sviečku a pán farár predniesol krátku modlitbu. Následne sme sa premiestnili do priestorov slovenskej katolíckej misie, kde pani prezidentku privítali chlebom a soľou. Pani prezidentka sa krátko prihovorila a strávila s krajanmi spoločné chvíle. Aj naša pani učiteľka Jarka sa osobne stretla s pani prezidentkou, pozdravila ju v mene nášho centra Zvonček, ale aj v mene všetkých slovenských vzdelávacích centier a škôl vo svete. Pani prezidentke odovzdala dve publikácie: knihu Cestovatelia vo svete a Slovenský svetový kalendár.

Kniha Cestovatelia vo svete je zbierkou rubriky z časopisu Ceruzky vo svete. V tejto rubrike píšu bábiky – cestovatelia Janka a Maťko – svoje zážitky z návštevy rôznych slovenských vzdelávacích centier vo svete.

Slovenský svetový kalendár je dielom autora Vladimíra Valentíka. Kalendár vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Srbsku. Cieľom tohto projektu je prispieť k prezentácií dejín, kultúry a všeobecne života krajanov roztrúsených v rôznych kútoch sveta, podporiť vzájomnú spoluprácu, nadviazať kontakty a v neposlednom rade aj vytvoriť platformu, ktorá predstavuje príklady dobrej praxe v zachovávaní, rozvoji a zveľaďovaní slovenského jazyka, slovenských tradícií, identity a integrity našich komunít.

Hlavným cieľom návštevy pani prezidentky vo Frankfurte bolo prevzatie ceny za slobodu. Už od roku 2006 oceňuje Friedrich-Naumann-Stiftung vždy každé dva roky významné osobnosti, ktoré sú impulzom pre rozvoj liberalizmu v spoločnosti a sú nositeľmi slobodných hodnôt a cieľov v spoločnosti. Tento rok túto významnú cenu udelili našej pani prezidentke Zuzane Čaputovej. Srdečne pani prezidentke k tomuto oceneniu gratulujeme.

12.11.2022 Divadelné predstavenie v Echingu Legenda o Martinovi na bielom koni
Divadlo Zvonček – pani učiteľka Jarka a Monika – pripravili pre deti interaktívne divadelné dielne s témou Martin na bielom koni. Súčasťou dielní bola aj výroba lampiónov a kahančekov do okna. Na záver sme spolu s deťmi usporiadali lampiónový sprievod.

19.11.2022 Divadelné predstavenie v Echingu Tri prasiatka
Divadlo Zvonček – pani učiteľka Jarka a Romanka – zahrali spolu s malými hercami a hudobníkmi veselé interaktívne  divadelné predstavenie TRI PRASIATKA. Deti boli veľmi kreatívne a zahrali svoje úlohy pred plným obecenstvom na výbornú. Okrem troch prasiatok a vlka sme mali v hre aj hviezdičky a mesiac. A malí hudobníci stvárnili pomocou hudobných nástrojov kroky vlka a trblietanie hviezdičiek. V rámci dielní si deti vyrobili a vymaľovali súťažný preukaz, do ktorého po splnení úloh dostali pečiatky od pani učiteľky Lucky. Súťažilo sa v šikovnosti, rýchlosti ale aj kreatívnosti. Deti si na koniec spolu na minidiskotéke zatancovali.

– video z fotografií: https://youtu.be/6QtIURh7Gms

 

18.11.2022 – Deň čítania v Nemecku:  Der bundesweite Vorlesetag
Už od roku 2004 sa v Nemecku organizuje deň čítania. V spolupráci s organizáciou Morgen e. V. sme aj tento rok čítali deťom v knižnici: Münchner Stadtbibliothek Motorama v rôznych materinských jazykoch. Medzi nimi aj v slovenčine. Pani učiteľka Jarka čítala deťom z dvojjazyčnej knihy spisovateľky Jarmily Roser z Rakúska Dvojjazyčné riekanky, ktoré sú veľmi obľúbené medzi deťmi v našej škole a vďaka interaktívnemu čítaniu sa zabavili aj neslovenské deti a to aj napriek tomu, že boli riekanky iba v slovenčine. Zúčastňujeme sa celoštátneho dňa čítania, lebo si ceníme všetky európske a svetové jazyky a prostredníctvom čítania chceme podporiť deti a mládež v Nemecku v ich viacjazyčnosti.

záznam z akcie: https://youtu.be/DiXuWqPEeh4

 

pozvánka na akciu: https://www.youtube.com/watch?v=9cYQcCGZwPI

 

9.11.2022 Kooperationsbörse
Už každoročne organizuje združenie MORGEN e. V. v Mníchove prehliadku združení, spolkov a krúžkov, ktoré sa zameriavajú na viacjazyčnú výchovu a podporu materinského jazyka u detí a aj dospelých. Morgen združuje viac ako 100 takýchto spolkov a združení.

Cieľom je propagácia vlastných aktivít, nadviazanie spolupráce a príprava spoločných projektov do budúcnosti. Na tejto burze sme mali aj tento rok zastúpenie a prezentovali sme slovenčinu, našu prácu s deťmi vo Zvončeku a slovenskú literatúru:

klip z Kooperationsbörse: https://youtu.be/3Zvdhm6LgAw

 

pozvánka: https://youtu.be/OKJS6CqOTCI

 

Pozývame na naše akcie pre slovenské rodiny v tomto školskom roku:
nedeľa 4.12.2022 Mikulášska besiedka
sobota 21.1.2023 Nový rok
sobota 11.2.2023 Karneval pre deti
sobota 25.3.2023 Veľkonočné dielne
sobota 29.4.2023 Stretnutie rodín
sobota 13.5.2023 Majáles pre deti
sobota 24.6.2023 – Jánske ohne
sobota 15.7.2023 Letná párty
sobota 22.7.2023 Športový deň

Ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za finančnú podporu vyučovania slovenčiny a detských dielní pre deti v Mníchove.

 

Text: Jarmila Buchová, SiM – Slowakisch in München – Slovenčina v Mníchove Zvonček