Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní zaspomína na MILANA LASICU, legendu slovenského divadelného a filmového herectva, všestranného umelca, satirika, humoristu a speváka. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v premiére vo štvrtok 22. júla o 13.45 h, v repríze ju odvysiela v sobotu 24. júla od 7.30 h.

„Dnešná Slovenská mozaika bude venovaná spomienke na Milana Lasicu. Pri vyslovení jeho mena sa nám okamžite vynára celé spektrum tvorby tohto výnimočného umelca a človeka. Viac ako pol storočie zabával inteligentným humorom generácie divákov na Slovensku i v Čechách.  V nedeľu 18. júla 2021 sa naposledy uklonil divákom  a nenávratne odišiel…,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do spomienok na MILANA LASICU autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-venovan%C3%A1-milanovi-lasicovi-0

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE NA: 

http://www.radiozet.cz/  alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: 

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR  a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Foto: pravda.sk