Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 28. – 29. októbra 2022 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 na tému:

Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky
vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026.

Text koncepcie nájdete na tomto odkaze.

Konferencia sa uskutoční v zasadacej sieni Hotela SOREA Regia (Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava – Staré mesto).

Prihlásení účastníci konferencie, ktorí majú záujem prezentovať svoj príspevok na uvedenú tému, môžu svoj text v rozsahu do 5 normostrán (textový editor: Word, typ písma: Times News Roman – veľkosť 12)  poslať do 17. októbra 2022 na adresu: pavel.meleg@uszz.gov.skÚrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozve na konferenciu autorov príspevkov na základe kvality zaslaných príspevkov, so zreteľom na zachovanie vyváženosti teritoriálneho zastúpenia.

Ubytovanie a stravovanie v Hoteli SOREA Regia bude zahraničným účastníkom konferencie plne hradené.

Predbežný program konferencie (.pdf)

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 bude vysielaná naživo, divákom sledujúcim online vysielanie bude umožnené klásť otázky prezentujúcim. Viac informácií zverejníme priebežne.

Prípadné otázky ku konferencii zasielajte na adresu: konferencia@uszz.gov.sk