Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje, že stránkové dni pre podávanie žiadostí o vydanie osvedčenia aj pre prevzatia vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí v roku 2021 končia stredou 22. decembra 2021. V roku 2022 bude prvý stránkový deň v pondelok 10. januára 2022.

V roku 2022 budú stránkové hodiny fungovať v štandardnom režime (bez obmedzení) pre podávanie žiadostí o vydanie osvedčenia aj pre prevzatia vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí nasledovne:

PONDELOK:        09:00 – 12:00     13:00 – 15:00

STREDA:              09:00 – 12:00     13:00 – 15:00

PIATOK:               09:00 – 12:00

V takomto režime bude úrad pracovať do odvolania.

Osoby môžu vstúpiť do objektu sídla ÚSŽZ (Palisády 29/A Bratislava) v stránkových hodinách výlučne individuálne a v ochranných rúškach / respirátoroch.

Za pochopenie ďakujeme.