Do 1. výzvy o mimoriadne dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá prebiehala v druhej polovici apríla 2022, sa žiadatelia zapojili so 134 žiadosťami. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip schválil podporu 79 projektov v celkovej sume 272 637 eur.

Viac informácií a zoznam schválených a zamietnutých žiadostí o dotáciu nájdete na:
https://www.uszz.sk/dotacie-2022-schvalene-a-zamietnute-ziadosti-o-dotacie-2022-predsedom-uszz/