V pondelok 18. júla 2022 sa zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom stretli s Adrianom Vyčítalom, predsedom správnej rady Slovak Global Network, s cieľom nadviazania užšej spolupráce pri prepájaní slovenských talentov v zahraničí a tvorbe stratégií, ako im uľahčiť návrat na Slovensko. Odliv mozgov je jedným z najväčších prekážok v rozvoji Slovenska, o ich pritiahnutie naspäť sa bude snažiť Plán obnovy a odolnosti SR.

Toto prvé oficiálne stretnutie ukázalo, že ÚSŽZ a Slovak Global Network (SGN) konajú v zhode a s identickým cieľom – umožniť talentovaným Slovákom a všetkým krajanom v zahraničí komunikovať, spolupracovať a realizovať svoje ambície na Slovensku. Počas stretnutia sa prediskutovali všetky možnosti užšej spolupráce a zároveň sa dohodla spoločná koordinácia krokov pri príprave stratégie a implementácií komponentu lákania mozgov v rámci Plánu obnovy. ÚSŽZ bude má záujem zapojiť sa do pripravovanej skupiny spadajúcu pod Úrad Vlády, ktorá bude mať na starosti prípravu koncepcie návratovej politiky SR a jej následnej implementácie.

Pán Adrian Vyčítal spolu s predsedom ÚSŽZ prediskutovali závery Summitu SGN: Vízia Slovenska 2030, ktorý sa konal 6. júna 2022 aj za účasti zastúpenia z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Idy Deszkásovej. ÚSŽZ chce so SGN spolupracovať na vzniku platformy, ktorá bude prepájať slovenské talenty v zahraničí a na Slovensku, štátnu správu, ale aj biznisový a neziskový sektor s cieľom rozvoja Slovenska. Všetky tieto aktivity výrazne pomôžu pri tvorbe návratovej politiky, ktorú by mal zastrešiť Plán obnovy. Po jeho ukončení bude však dôležité, ktorý štátny úrad prevezme plnú záštitu nad návratovou politikou. ÚSŽZ sa už dlhodobo zaujíma o túto tému a avizuje pripravenosť koordinovať kroky štátnych úradov pri implementácií jednotlivých politík, to však bude možné len za kapacitného a finančného posilnenia úradu. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v tejto fáze vyjadril podporu činnosti Slovak Global Network a ochotu ÚSŽZ finančne podporiť dôležité aktivity, ktoré vykonáva, tie sú totiž dnes financované len z darcovských príspevkov.