V priestoroch Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode sa v utorok 21. decembra 2021 konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka celosvetovej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. Prvotným cieľom tejto súťaže bolo a je udržiavať a rozvíjať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov v zahraničí, ako aj vzbudenie záujmu o živú slovenčinu vo forme písania, aktívneho čítania a ilustrovania.

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo viac ako 700 detí z 32 slovenských škôl, centier a spolkov z celého sveta. Organizátormi tejto súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode a 4. Základná všeobecnovzdelávacia škola I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Autorom projektu a myšlienky je slovenský učiteľ a spisovateľ Ján Pochanič.