Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón VLADIMÍRA MARTINKU, hudobného skladateľa, dirigenta a klaviristu. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 8. a 9. mája 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Vladimír Martinka.   Vyštudoval hru na klavír,   dirigovanie a kompozíciu na Konzervatóriu v Žiline. V štúdiu pokračoval v Bazileji, Bostone a na Filmovej akadémii v Badensku-Württembersku. Do roku 2003 absolvoval sólové komorné koncerty, súťaže a nahrávky v Európe, Severnej Amerike a Ázii.  Od roku 2004 sa prevažne venuje filmovej hudbe  (Rozhovor s nepriateľom,  Legenda o lietajúcom Cypriánovi,  Láska na vlásku, Únos, Cesta do nemožna, Sviňa, O liečivej vode).  Ako orchestrátor a dirigent spolupracoval na projektoch Battlefield 1, Amundsen, The Last Vermeer, Delirium, realizoval nahrávky  so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, spolupracoval na veľkej nórskej animácii Captain Sabertooth  a na rôznych  reklamných kampaniach. Spoločne s manželkou a dvomi dcérkami žije v bilingválnej československej rodine v Ondřejově v Čechách,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s VLADIMÍROM MARTINKOM autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-hud-skladate%C4%BEom-vladim%C3%ADrom-martinkom

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/

alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA 

Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.