Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2022 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2022, ktoré boli schválené dňa 25.03.2022.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) každoročne poskytuje finančnú podporu pre krajanské projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, médií a informácií. Tento rok podporí 767 projektov Slovákov žijúcich v zahraničí  celkovou sumou 1 772 148,60 eur, zamietnutých žiadostí o dotáciu v roku 2022 bolo 357. Najväčšie množstvo prijatých žiadostí o dotáciu sa aj tento rok týka projektov slovenských komunít v Srbsku.

Zoznam schválených a zamietnutých žiadostí na rok 2022 a ďalší postup pre úspešných žiadateľov nájdete na tomto odkaze: https://www.uszz.sk/dotacie-2022-schvalene-a-zamietnute-ziadosti-o-dotacie-2022-predsedom-uszz/

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2022. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.