Spoločnosť M. R. Štefánika v Českej republike bola v stredu 21. júla 2021 na výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika aj spoluorganizátorom výstavy obrazov akademickej maliarky Dr. Oľgy Plačkovej, členky Umeleckej besedy Slovenska, ktorá je zároveň aj predsedníčkou  Spolku rodákov M. R. Štefánika v Košariskách.

Vernisáž uviedla a početných hostí privítala správkyňa kostola Českobratskej cirkvi evanjelickej  U Martina Ve Zdi v Prahe, pani Marta Vršková. Program moderovala Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe a členka Spoločnosti M. R. Štefánika. Hudbou na organ sprevádzal vernisáž Michal Hanzal.

Úvodné slovo o vernisáži a autorke predniesol slovami akademického maliara Fera Kráľa riaditeľ Slovenského domu v Prahe a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Predstavil tiež krásny katalóg k výstave pod názvom KRAJINY – SNY – MIESTA.Prítomným tiež oznámil, že výstavu obrazov bude možné si pozrieť v októbri aj v Slovenskom dome v Prahe.

Spolok rodákov M. R. Štefánika v Košariskách vydal v uplynulom roku tiež veľmi zaujímavú knihu nazvanú „ TU SÚ JEHO KORENE“ o rodine M. R. Štefánika a o činnosti Spolku  jeho rodákov  z Košarísk.  Obsah knihy priblížili dve členky tohto Spolku – pani Jurášová a Anna Valihorová st. Zostavovateľkou knihy bola Anna Bašnárová,  dcéra pani Oľgy Plačkovej, a modernú, ale z košarišských tradícií vychádzajúcu grafickú podobu dala knihe pani Hana Valihorová ml.

Zaujímavosťou publikácie bola skutočnosť, s ktorou prítomných oboznámil Dr. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR, že prapravnukom Pavla Štefánika, je súčasný člen Synodnej rady Českobratskej cirkvi evanjelickej – farár Ondřej Titěra. Dr. Čelko pohovoril o jeho osobnosti i hrdosti na skutočnosť, že je potomkom tohto slávneho rodu. Janka Haluková odovzdala pozdrav od neho všetkým zúčastneným i ospravedlnenie, že pre dovolenku sa nemohol zúčastniť na tejto akcii.

Všetci účinkujúci potom uviedli knihu do života netradične – kvetinovým brezovským  pierkom z kvetín a byliniek z rodného Štefánikovho kraja. Dr. Vojtech Čelko i Mgr. Vladimír Skalský pogratulovali Oľge Plačkovej a zaželali veľa úspechov výstave aj obidvom knihám.

Obrazy maliarky pani Oľgy Plačkovej, katalóg i prezentovaná kniha mali veľký úspech u prítomných účastníkov vernisáže, fotografie z nej zachytili doc. Štefan Zajac a Jiří Hofman, pracovník Ústrednej cirkevnej kancelárie ČCE.

JANKA HALUKOVÁ

Členka Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR a presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

FOTO: ŠTEFAN ZAJAC, JIŘÍ HOFMAN