Milí krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje v poradí 48. Krajanskú nedeľu na 56. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v termíne 7. až 9. júla 2023. Program Krajanskej nedele bude venovaný zvykom, obradom a úkonom v zimnom období.

ÚSŽZ pozýva krajanské folklórne súbory, spolky, skupiny k zapojeniu sa do prípravy programu na 56. FSP v Detve. Účasť v programe Krajanskej nedele je podmienená programovým číslom (tancom, zvykom, spevom, hudbou) súboru, skupiny, ktoré by zapadalo do zámeru Krajanskej nedele s názvom „ZIMNÝ SLNOVRAT“.

Krajanské folklórne skupiny a umelecké súbory, ktoré prejavia záujem predstaviť sa v programe Krajanská nedeľa, majú vypracovať projekt a odoslať ho do dotačného systému ÚSŽZ do 31. októbra 2022. (Viac informácií na https://www.uszz.sk/vyzva2023/). Odpovede na otázky, ktoré súvisia s projektom Krajanskej nedele, prosíme poslať na emailovú adresu: vlastimil@fabisik.cz

Vzhľadom na to, že program je časovo obmedzený na 90 minút, jedno programové číslo by nemalo presahovať 6 minút.

Odporúčanie: Každý kolektív môže do programu pripraviť a navrhnúť niekoľko programových čísel zameraných na vyššie uvedenú tematiku.

 

Zameranie k téme „ZIMNÝ SLNOVRAT“
Zimné obdobie našich predkov bolo preplnené rôznymi zvykmi. Zahŕňa predvianočné obdobie, adventný pôst, začiatok cirkevného roka i obávané stridžie dni. Vo vianočných sviatkoch sa spájali dávne oslavy zimného slnovratu s náboženským sviatkom narodenia Ježiša Krista. Nový rok vystriedal starý, prichádzal sviatok Troch kráľov a očakávané fašiangy.

Odpradávna koncom jesene a začiatkom zimy, kedy denné svetlo postupne ubúdalo, predlžovanie nocí a skracovanie dní vyvolávalo aj v našich predkoch obavy a pocit strachu zo zlých, škodlivých démonov, ktorí dokážu zvíťaziť nad blahodarným Slnkom. Veď ich sila bola natoľko veľká, že pohltila slnečné lúče, priniesla tmu a chlad. Aj keď sa toto strašidelné divadlo konalo každý rok, v ľuďoch narastala prirodzená obava, že zlo zvíťazí nad dobrom a Slnko už viac neuvidia v jeho plnej sile.

K obrazom zimného slnovratu môžeme zaradiť:

– zvyky na sv. Martina
– zvyky na sv. Katarínu
– stridžie dni (sv. Ondrej, sv. Barbora)
– zvyky na sv. Mikuláša
– od Lucie do Vianoc
– keď Štedrý večer vchádza do dverí
– odchod starého roku a príchod nového
– zvyky na Troch kráľov
– fašiangy