V ľútom čase, ktorý žijeme, ešte viacnásobné raní zvesť o odchode významných osobností krajanského sveta do večnosti. Priatelia, Slováci v Maďarsku, sa v sobotu 17. apríla 2021, na svojich fejsbukových statusoch delili so spomienkami, reakciami plných uznania a slov na rozlúčku s pani Alžbetou Nobikovou, evanjelickou farárkou zo Sarvaša, významnou osobnosťou duchovného života Slovače v Maďarsku, ktorá skonala vo veku 81 rokov.  Smutná, veľmi bôľna správa. Pretože v očiach a srdciach mnohých z nás, ktorí sme mali šťastie poznať a stretávať sa s pani farárkou, sme Alžbetu Nobikovú vnímali ako krehkú, empatickú, múdru, rozhľadenú a citovo založenú duchovnú osobnosť Slovákov v Maďarsku. Obzvlášť na Dolnej zemi bude mnohým veľmi chýbať. Mimoriadne vedela očariť vľúdnym slovom, vzácnymi spomienkami. Dlho bude prázdno v duši za jej stratou, a nielen Sarvašanom. Nezabudneme na Vás, pani farárka, ako na hrdú Slovenku a na ženu v službe Pána, ktorá si príkladne ctila to, čo dnešnému svetu veľmi chýba – pokoru. Zostanete v našich srdciach a mysliach!

Portál týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny – luno.hu, v nekrológu za Alžbetou Nobikovou približuje jej životnú a profesijnú cestu, ktorú sa rozhodla posvätiť službe Pánu. S láskavým súhlasom redakcie Ľudových novín si dovoľujeme jej profil a vyznanie sprostredkovať aj ďalším našim krajanom.

Alžbeta Nobiková sa narodila roku 1940 v sarvašskej slovenskej rodine ako jej jediná dcéra. Nadané dievča sa spočiatku chcelo stať farmaceutkou, avšak vtedajšie politické pomery jej neumožnili štúdium tohto odboru. Na podnet svojich dobrých priateľov sa prihlásila na Evanjelickú teologickú akadémiu, na ktorej už ako poslucháčka prvého ročníka si uvedomila, že jej život je v rukách väčšej mocnosti, než politika, a síce v rukách Pána milosti a lásky, Ježiša Krista a on aj určí v budúcnosti jej cestu.

Svoju farársku službu začala v roku 1977 v Čabačude, neskôr pôsobila v slovenských zboroch v Ďurke, Kondoroši, Váckisújfalu a vo svojom rodnom meste, v Sarvaši, v zboroch Starého a aj Nového evanjelického kostola. K jej menu sa viaže rekonštrukcia Starého evanjelického kostola v roku 1988 pri príležitosti 200. výročia jeho vysviacky. Pritom sa zapojila aj do práce Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj do činnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, dlhé roky bola putujúcou farárkou Celoštátnej slovenskej evanjelickej farárskej služby.

V tejto službe šírila Slovo Božie v evanjelických zboroch so slovenskými koreňmi, v ktorých už nemali po slovensky hovoriacich farárov. Aj počas dôchodku ju volali do rôznych kútov Maďarska kázať po slovensky, väčšinou pri príležitosti určitej dôležitej oslavy danej komunity. Tiež mala plodné kontakty so slovenskými evanjelickými zbormi v Rumunsku, na Slovensku a vo Vojvodine. Pravidelne organizovala aj slovenské evanjelické tábory pre deti. Veriaci mali veľmi radi jej kázne, pretože im rozumeli, farárka hovorila v ich jazyku, v dolnozemskej slovenčine.

„Nerobím to pre vyznamenanie, ale keď uznajú moju prácu, to mi padne veľmi dobre,“ uviedla v roku 2017 pri príležitosti ocenenia jej dlhoročnej činnosti župným vyznamenaním Samosprávy Békešskej župy „Za národnosti“. A svoju myšlienku takto rozvinula: „Slúžim svojej národnosti ako farárka slovenskými kázňami. S vďačnou láskou spomínam na svojich slovenských predkov, na svoju rodinu, od ktorej, i jej prostredníctvom, som dostala nesmierne množstvo darov. Zároveň slúžim môjmu milovanému Pánovi Ježišovi, aby som ľuďom v dnešnom zmätenom svete mohla ukázať nejakú žiaru, nádej a možnosti, že existuje východisko, pokoj, zmierenie a život má svoj zmysel.“

O jej životnom kréde a pracovnej dráhe si môžete prečítať aj v rozhovore v Našom kalendári na rok 2018.

http://www.luno.hu/images/stories/2021/Aktuality/21-04/Nobikova-NKal2018.pdf

 

Česť jej pamiatke!

 

O Alžbete Nobikovej čítajte aj na:

A.Nobiková 53 rokov v službe našich evanjelikov

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-nabozenstvo/23493-a-nobikova-53-rokov-v-slu-be-na-ich-evanjelikov?fbclid=IwAR3-0aTMcdyPBuD8PtE7cCBo4wes5b_lXOwBLVhl6wEoOeToXkxFvnlU07U

Vyznamenanie pre Alžbetu Nobikovú

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25781-al-beta-nobikova-vyznamenana?fbclid=IwAR14dvEJvNQAvDb4yCYGqSXhLMytdFyAsrAGtBfBhgHz16MTszTKEfzB4tU

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Alžbeta Nobiková počas konferencie Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?, v novembri 2017 v Mlynkoch.