Tristný, smutný deň bola streda 22. septembra 2021. Nielen pre Čabänov, ale pre všetkých Slovákov v Maďarsku, ktorí v Jurajovi Andovi cítili a ctili veci oddaného odborníka, najmä ho ale vnímali ako spontánneho, empatického človeka. Odišiel priskoro, iba v 55 rokoch – mnohým bude chýbať. S ľútosťou sa v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí skláňame nad jeho dielom i angažovanosťou sa pre Slovač v Maďarsku. Zároveň vyjadrujeme nádej na stíšenie bôľu za odchodom milovaného človeka celej jeho rodine. Odpočívaj v pokoji, Juraj!

KTO BOL JURAJ ANDO

Narodil sa 1. júla 1966 v Békešskej Čabe. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudoval odbor etnografia na Filozofickej fakulte.

Od roku 1989 pracoval na Riaditeľstve múzeí Békešskej župy ako muzeológ – etnograf, v rokoch 2001-2012 ako zástupca riaditeľa. Paralelne zastával funkciu výkonného riaditeľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum s. r. o.,  činnosť ktorej sa spočiatku sústreďovala na národopisné zbierky, až kým sa 1. januára 2010 nestala vydavateľom Ľudových novín. Z postu výkonného riaditeľa hospodárskej spoločnosti odstúpil v roku 2013 po tom, ako ho vymenovali za riaditeľa Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe.

Bádateľská činnosť J. Anda sa zameriavala na tradičnú kultúru slovenskej národnosti, zaujímal sa v prvom rade o jej architektúru. Viackrát bol organizátorom Medzinárodnej národnostnej etnografickej konferencie v Békešskej Čabe. Bol redaktorom série publikácií Spolku maďarských etnografov Národopis Slovákov v Maďarsku. Bol jedným z organizátorov spolupráce medzi múzeami Békešskej župy a múzeami na Slovensku. V oblasti regionálnych výskumov spolupracoval s aradským múzeom.

V súvislosti so svojou múzejnou prácou zastával niekoľko spoločenských funkcií: bol členom predstavenstva Zväzu oblastných domov Maďarska či regionálnym referentom Riaditeľstva pre maďarské duševné a kultúrne dedičstvo, ako aj členom Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

Prácu Juraja Anda ocenili viacerými prestížnymi vyznamenaniami. Spolok maďarských etnografov na svojom valnom zhromaždení v roku 2006 mu udelil pamätnú plaketu Pro Etnographia Minoritatum. V roku 2016 jeho dlhoročná činnosť v oblasti muzeológie bola ohodnotená prestížnou Cenou Ferenca Móru. A len prednedávnom, v auguste tohto roku získal pri príležitosti maďarského štátneho sviatku rytiersky kríž Záslužného radu Maďarska za prácu vykonanú pre rozvoj a úspešné fungovanie Múzea M. Munkácsyho v Békešskej Čabe.

Náhly odchod Juraja Anda hlboko zasiahol celú slovenskú komunitu v Maďarsku.

Česť jeho svetlej pamiatke!