BONA FIDE je nezisková organizácia propagujúca slovenské umenie prostredníctvom kultúrnych akcií, divadelných predstavení, rozhlasových relácií a výchovných programov pre deti v Českej republike, najmä v Prahe. Združenie založili v roku 2001 slovenskí absolventi pražskej Akadémie múzických umení, čiže minulý rok slávilo 20. výročie. Divadelníci si v rámci osláv opätovne prichystali pre divákov predstavenie Zrod komedianta, ktoré bolo práve prvým impulzom k založeniu združenia a jeho prvým podujatím. Oslavy sa kvôli pandémii museli presunúť na apríl 2022. O histórii združenia a predstavenia, ktoré symbolicky určuje jeho činnosť, napísala MgA. Viera Kučerová, podpredsedníčka BONA FIDE.

 

Zrodil sa komediant – zrodilo sa BONA FIDE    

Rok 2001 bol krásnym a pre nás pamätným rokom. Začínalo nové tisícročie, nasávali sme eufóriu slobody, túžbu v živote niečo dokázať. Mali sme k sebe veľmi blízko, radi sme sa stretávali a navzájom si pomáhali. Nádherné, šťastné obdobie, úplne bezstarostné ale nebolo. Poďme však pekne po poriadku. 

V tom období sme boli už absolventi Akadémie múzických umení v Prahe, poznali sme sa zo štúdií, z vysokoškolských kolejí a zo spoločných projektov.  A práve na prelome tisícročia sa začali splietať aj korene pražského spolku BONA FIDE, ktorý by som Vám chcela predstaviť.   

Rozdelenie Československa nás ešte viac spojilo. Jedného novoročného rána sme sa zobudili ako cudzinci vo svojom hlavnom meste a stali sme sa národnostnou menšinou v ČR a zahraničnými Slovákmi na Slovensku.  Nebola to jednoduchá doba. V Prahe sme už mali svoje rodiny, zázemie, zamestnanie, druhá časť rodiny, rodičia a príbuzní žili na Slovensku. Postupne nám začala chýbať slovenčina, ktorú v Prahe už nebolo počuť z médií každý deň. Ťažko sme sa s tým zmierovali, aj naši českí kolegovia – herci nám hovorili, že im slovenčina chýba. Môj kolega herec Richard Trsťan, s ktorým sme robili slovenské kultúrne aktivity,  prišiel s nápadom zinscenovať česko – slovenské predstavenie Zrod potulného komedianta

 

Zrod potulného komedianta – premiéra 2001           Zrod komedianta – premiéra 2022 

Zistili sme, že je potrebné ho zastrešiť, a tak sme v r. 2001 založili BONA FIDE. Po krátkom čase, pri povodniach, odniesla predstavenie voda. Kostýmy aj kulisy odplávali, ale BONA FIDE zostalo a dodnes sa teší zo svojich aktivít. 

Náplňou nášho spolku bola od začiatku podpora našich členov – umelcov pri tvorbe umeleckých slovensko – českých aktivít, spolupráca s inými neziskovými organizáciami, rozvíjanie interkultúrneho dialógu a usporiadanie kultúrnych, vzdelávacích a národnostných aktivít pre deti a mládež, pretože v tom čase už väčšina našich členov mala malé deti.  

BONA FIDE  bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra 8.3.2001 pod číslom VS/l-1/46365/0l-2  a bolo mu pridelené  IČ  265 24 741. Predsedom je  Mgr. Richard Trsťan, herec, moderátor a redaktor ČRo. 

Hneď  v roku 2001 sme naštudovali divadelné dvojjazyčné predstavenie pre najmenších.

 

Bábkové predstavenie O statočnom Gašparkovi

V roku 2003  sme spolupracovali na vydaní dvojjazyčnej rozprávkovej knihy „Slovenské rozprávky“,  súčasťou ktorej je i slovníček a zvuková nahrávka na CD, ktorú nahovorili naši členovia. V roku 2004 vniklo predstavenie pre deti „Rozprávajme si rozprávku“ a v roku 2005 sme spolupracovali na vzniku detského dvojjazyčného  leporela „Bola raz Praha, mesto vežaté“. Kniha dostala osobnú záštitu vtedajšieho ministra kultúry ČR Pavla Dostála a ministra kultúry SR Rudolfa Chmela.  Spolupracovali sme na vzniku dokumentárneho filmu „Paulíny“. Tento projekt bol podporený grantom V4 a vznikol v spolupráci s Maďarskom, Poľskom a Slovenskom. Od roku 2006 v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe organizujeme semináre o slovenskej literatúre. Každoročne organizačne pomáhame pri folklórnych festivaloch Praha srdce národov, Folklór bez hraníc a Vianoce s Limborou. V roku 2010 sme vydali slovenské CD pre deti „Poďte s nami do rozprávky“ a o rok neskôr vznikla i dvojjazyčná kniha rovnakého názvu.  

V roku 2013 sme v spolupráci s GHMP usporiadali našim členom autorskú výstavu.

 „Slovenská nová vlna“  v Dome fotografie v Prahe

V roku 2014 sme vydali dvojjazyčnú knihu “Pohádečko moje – Rozprávočka moja“ a začali sme vyrábať a vysielať rozhlasovú reláciu „Slovenská mozaika“ v Rádiu ZET. V tomto roku sme začali organizovať aj  „Festival českej a slovenskej tvorby pre deti“.   

 Usporiadali sme niekoľko  autorských výstav našim členom, bábkovým výtvarníkom a scénografom.  

 

„Tajomný svet bábok“ 

 

Pripravili sme divadielka  „Rozprávky“ 

V ostatnom čase sme uviedli cyklus literárnych programov „Stretnutie so slovenčinou“  a celoročne sme pracovali na projekte „Čítajme, počúvajme a učme sa!“ , v rámci ktorého sme zorganizovali semináre a workshopy o slovenskej literatúre. Každoročne pripravujeme v Múzeu hl. m. Prahy výstavy slovenských ilustrátorov detských kníh a vydali sme niekoľko kníh a CD pre deti. V roku 2019 to bola kniha s CD nahrávkou „Bruško, bruško, kto v tebe býva?“ Ďalším vydavateľským počinom BONA FIDE je audio CD o živote generála M.R. Štefánika „Večnosť v sekundách“ a hudobno-dramatické CD pre najmenšie deti HOVORNÍČEK. Prioritou nášho spolku BONA FIDE sa stáva v ostatnom čase dvojjazyčná výchova prostredníctvom knižnej a dramatickej tvorby pre deti zo slovenskej národnostnej menšiny v ČR.

Tvorba BONA FIDE

V našich projektoch ponúkame živý osobný kontakt nad stránkami zaujímaných kníh, obklopujeme i deti pocitom láskyplnej pospolitosti,  vzájomného porozumenia a cti k tradíciám. Spolupracujeme aktívne so slovenským detským folklórnym súborom Limborka, s komunitou Mamičky Slovenky v Prahe, s bilingválnymi rodinami a samozrejme so slovenskou komunitou v ČR.  

S našimi členmi stále vymýšľame nové tvorivé projekty, v ktorých môžeme spojiť naše umelecké profesie, slovenské korene i materinský jazyk. 

                                    

O divadelnom predstavení Zrod Komedianta

Zakladajúci členovia pražského spolku BONA FIDE , herci Richard Trsťan a Markéta Pellarová,  muzikant a gitarista Milan Migel Horvát, režisér Ján Sebechlebský, výtvarníčka Milena Dubšíková a producentka Viera Kučerová naskúšali v dobe  pandémie predstavenie Zrod komedianta. Premiéra sa uskutočnila 4. 4. 2022 v pražskom Divadle Kampa.

Inscenačný tím sa pri práci inšpiroval metódou, ktorú pri uvedení svojich textov používal i autor Dario Fo, a to im dovolilo maximálne sa sústrediť na hereckú akciu. Pri absencii javiskovej dekorácie dominuje hra herca so slovom, kostýmom a rekvizitou.

Inscenácia je určená všetkým divákom bez rozdielu veku.  Napriek stredovekej drsnosti tragikomického rozprávania oboch protagonistov presvitá láskavý úsmev, potrebný v dnešnej dobe  ukázať svet v inom uhle pohľadu,  svet tolerancie, lásky, pravdy – a odvahy s pravdou žiť, slobody – a statočnosti slobodu nezneužiť.

Predstavenie vzniklo v dobe celosvetovej pandémie a uvádzajú ho v dobe vojnového konfliktu. Keď už máte slučku okolo krku, môže sa stať zázrak a vy odrazu viete ako ďalej. O tom vám budú rozprávať stratenci, ktorí sa našli.  

Dramatizácia textu Dária Fo v tomto inscenačnom prevedení spytuje svedomie každého jednotlivca, poukazuje na hrôzy moci a násilia, ale prináša aj vieru v dobro a zázrak…

Predstavenie vzniklo k 20. výročiu BONA FIDE s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

 

Text: MgA. Viera Kučerová, podpredsedníčka BONA FIDE
Foto: Vasil Stanko