Trojročné úsilie, trpezlivé presviedčania, maratóny rokovaní na rôznych úrovniach, zretie myšlienky a napokon jej korunovanie na prospech rozvoja slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, zohľadňujúc pritom nadštandardne dobré vzťahy Slovenskej republiky a Maďarska. Aj do podobného sumára by sme mohli zarámovať historicky najvyššiu dotačnú sumu, ktorou sa materská krajina rozhodla oživotvoriť, podporiť a rozviť slovenskosť a jej budúcnosť v krajine nášho južného suseda. V Budapešti podpísali v pondelok  28. júna 2021 dotačnú zmluvu o spolufinancovaní projektu rekonštrukcie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) vo výške 2 miliónov eur predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip.

Alžbeta Hollerová Račková ocenila veľkorysú pomoc maďarskej vlády, ktorá zakúpila objekt niekdajšieho evanjelického kostola pre účely Slovákov v Budapešti sumou 765 mil. forintov (2,2 mil. eur): „Ide hádam o jedinú takú budovu v Budapešti, o ktorej sa dá jednoznačne povedať, že ju postavili Slováci a pre Slovákov. Preto bolo pre nás dôležité, aby po tých pohnutých rokoch, ktoré nastali, po zmene spoločenského zriadenia, a keď táto budova slúžila rôznym nedôstojným účelom, vlastne uspokojivým riešením bude to, keď sa nejakým spôsobom opäť dostane do rúk slovenskej komunity a bude jej slúžiť.“  Alžbeta Hollerová Račková vyzdvihla o. i. aj prístup materskej krajiny a vlády SR, ktorá podporou projektu citlivo vníma aj symbolický aspekt zadosťučinenia významnej historickej slovenskej stopy v Budapešti.

Štátny tajomník úradu vlády zodpovedný pre vzťahy s cirkvami a národnosťami Miklós Soltész podčiarkol, že najvyšší predstavitelia Maďarska a Slovenska vyjadrili podporu myšlienke napomáhať národnostným menšinám v oboch krajinách. „Dnešný akt podpísania podpory a celý rad rozhodnutí poslúži životu Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj Maďarom žijúcim na Slovensku,“ dodal. Zároveň vyhlásil, že tak v tomto roku, ako aj v ďalších krokoch rekonštrukcie  pre Slovákov v Budapešti i celej krajine emblematického objektu, ktorý naplní predstavy CSSM o vytvorení Slovenského kultúrneho centra, podporí  ďalšími sumami, zakaždým vo výške 700 miliónov forintov. „V Maďarsku sme hrdí na slovenskú národnostnú menšinu, Slováci sú našim pokladom,“ vyznal sa v závere vstúpenia M. Soltész.

Podľa slov predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa aktuálne slovensko-maďarské vzťahy sú nadštandardne dobré. Ocenil, že obe krajiny považujú menšiny žijúce na ich území, ich národnú, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť hodnotu za bohatstvo. „Maďarská vláda vynaložila nemalé finančné prostriedky na to, aby kúpila tento kostol. Nie je tomu ešte koniec, spolu so slovenskou vládou sa chystajú vložiť ďalšie finančné prostriedky na to, aby sa tento kostol mohol zrekonštruovať a oživiť,“ povedal predseda ÚSŽZ. Vo svojom príhovore o. i. vyzdvihol, že spoločná snaha ako kvalitatívne napomôcť dôležitým materiálnym zabezpečením fundamentu – budúceho Slovenského kultúrneho centra v Budapešti slúžiaceho potrebám inštitúcií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vyznieva ako jedinečnú udalosť v slovensko-maďarských vzťahoch z aspektu ich národnostných menšín: „Okrem toho, že dnešný akt je významný pre slovenskú národnostnú menšinu v jej domovskom štáte, náš vzájomne ústretový postup v príprave a verím, že aj v realizácii projektu až do jeho úspešnej finalizácie, potvrdzuje úroveň susedských vzťahov Slovenska a Maďarska založených na vzájomnej dôvere a partnerskej úcte,“ zdôraznil Milan Ján Pilip.

Pre Slovákov v Maďarsku je z hľadiska historického kontextu v rámci revitalizácie kultúrno-duchovného života slovenskej národnostnej menšiny znovunavrátenie bývalého evanjelického kostola vystavaného v 19. storočí budapeštianskymi Slovákmi, podľa slov M. J. Pilipa, aj novou motiváciou a impulzom k zomknutosti Slovákov v Maďarsku v slovenskosti.  „Úprimne želám spoločnému dielu, aby sa vydarilo a slúžilo okrem priamych aktivít inštitúcií CSSM, aj na prospech  hlbšieho poznávania sa Slovákov a Maďarov.“

Skutočnosť, že kvalitatívnemu posunu života a aktivít Slovákov v Budapešti navrátenie funkčnosti historickej budovy kostola na Rákocziho triede nepochybne prispeje aj samotné ideovo-obsahové naplnenie projektu, zdôraznil aj Anton Paulik, slovenský hovorca v Parlamente Maďarska„Teším sa tomu, že sa naplnila snaha, ktorú už v roku 2002 vyvíjal Attila Spisák, v tom čase farár budapeštianskeho evanjelického cirkevného zboru. Takže realizáciou rekonštrukcie objektu na Rákocziho triede sa Slováci v Maďarsku historicky vracajú späť do svojho, takpovediac, domovského duchovného chrámu. Lenže, kým sa táto vízia naplní, a ňou aj celý príbeh, musíme si riadne vysúkať rukávy, pretože nás čaká veľa práce.“  V tomto duchu sa vyjadril aj Róbert Maxián, zástupca veľvyslanca SR v Maďarsku, ktorý celý projekt považuje aj za „veľkú a mimoriadne prínosnú výzvu v rámci utužovania vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.“

Príjemným kultúrnym zážitkom slávnostného aktu podpisu dotačnej zmluvy medzi CSSM a ÚSŽZ bolo aj vystúpenie Bernadety Puhovej, žiačky budapeštianskej slovenskej školy, ktorá prítomným hosťom zaspievala slovenské ľudové piesne.

Ešte koncom januára 2021 prevzala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) budovu bývalého slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede v Budapešti. Maďarská vláda v roku 2020 poskytla CSSM dotáciu vo výške 765 miliónov forintov (2,2 milióna eur), ktorá je okrem odkúpenia nehnuteľnosti určená aj na zabezpečenie okolia budovy a na prípravu projektu jeho rekonštrukcie. Trojpodlažnú budovu s pivničnými priestormi a s rozlohou viac ako 2000 metrov štvorcových postavili v polovici 19. storočia Slováci v Budapešti. Ide o kostol cirkevného zboru, v ktorom slúžil básnik, historik, filológ a archeológ Ján Kollár. Kostol bol v 60. rokoch 20. storočia namiesto znárodnenia predaný, preto sa k nemu Slováci v rámci reštitúcie nedostali. V rámci premeny na kultúrne centrum krajanov v Maďarsku plánuje CSSM vytvoriť v tomto objekte priestory pre svoje inštitúcie, o. i. pre činnosť Slovenského divadla Vertigo, výstavné priestory, knižnicu, divadelnú sálu, kancelárie, ale aj redakciu Ľudových novín.

 

X                         X                             X

 

Prvý deň týždňovej zahraničnej pracovnej cesty Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, sa začal v v ponde lok v Budapešti ranných hodinách stretnutím s Pavlom Hamžíkom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku, s ktorým diskutoval najmä o možnostiach posilnenia výučby slovenského jazyka v piatich slovenských základných školách (Budapešť, Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Nové Mesto pod Šiatrom) a dvoch gymnáziách (Budapešť a Békešská Čaba) v pôsobnosti  Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Problematika zabezpečenia väčšieho počtu hosťujúcich učiteľov zo Slovenska je už dlhodobejšia, čo odznelo aj v popoludňajších hodinách programu M. J. Pilipa, ktorý v sprievode A. Hollerovej Račkovej navštívil Slovenskú materskú a základnú školu, gymnázium a kolégium v Budapešti, ktorá pred dvoma rokmi slávila už 70 rokov svojej činnosti. Na stretnutí s riaditeľkou školy Júliou Szabóovou  Marlokovou a po prezentácii veľkorysých priestorov budovy školy (v roku 2022 si pripomenie už tretie desaťročie svojej činnosti na ulici Lomb), ako aj oboznámením sa s efektom finančnej podpory z ÚSŽZ v rámci jeho dotačného systému, priblížila J. Szabóová Marloková činnosť a úspechy žiakov školy pred auditóriom jej pedagogického zboru.

Veľmi podnetnou a prínosnou bola aj návšteva historickej budovy Parlamentu Maďarska, počas ktorej Anton Paulik, parlamentný hovorca slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, oboznámil Milana Jána Pilipa s činnosťou, systémom a dosahom práce v prospech súžitia domovského väčšinového národa s celkom 13 zákonne uznanými národnostnými menšinami v Maďarsku.

 

X                          X                        X

 

V utorok 29. júna absolvuje M. J. Pilip v budapeštianskej časti svojej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov v Maďarsku obhliadku priestorov objektu bývalého kostola budapeštianskych slovenských evanjelikov na Rákocziho triede, za „okrúhlym stolom“ sa zoznámi počas rokovania s kľúčovými predstaviteľmi inštitucionálneho, kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Maďarsku, s ktorými sa následne spoločne stretne popoludní na pôde Veľvyslanectva SR s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom počas jeho oficiálnej jednodňovej návštevy Maďarska. V podvečernej časti programu zavíta predseda ÚSŽZ do redakcie týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny a s aktivitami, životom i kultúrnou prezentáciou budapeštianskych Slovákov sa oboznámi v Dome národnostných menšín, v ktorom sídli aj Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti.