Slovenské rehole majú na Ukrajine niekoľko desiatok rehoľníčok a rehoľníkov so slovenským občianstvom alebo občanov Ukrajiny slovenského etnika. Mnohí sa rozhodli ostať na Ukrajine, vrátane vojnových zón a pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú v tomto brutálnom a bezprecedentnom konflikte, ktorý nepatrí do 21. storočia. 

Rehoľníčky a rehoľníci pôsobia v Kyjeve, Charkove, Odese a ďalších lokalitách, kde prebiehajú tvrdé boje, ale aj v Užhorode na Zakarpatí, ktoré je nateraz pokojné. Pomáhajú ľuďom alebo sa starajú o svoje komunity. „Tí, ktorí sú vo vojnovej zóne prespávajú v úkrytoch civilnej ochrany, tiež pod bytovkami, či dokonca pod kostolmi. Mohli sa rozhodnúť pre príchod na Slovensko, avšak zostali. V Kyjeve bývajú aj rehoľníčky v blízkosti bytovky, ktorú zasiahla raketa. Starajú sa najmä o matky s deťmi. Všetci sa pri rozoznení sirén presúvajú do úkrytov. Muži odišli bojovať a naše sestry sa ich snažia povzbudiť a podržať. Nevedia, čo príde, keď sa do celého Kyjeva dostanú vojaci Putinovej armády. Rehoľníci a rehoľníčky darujú krv, zabezpečujú hygienické potreby pre najmenšie deti a v úkrytoch dokonca pečú chlieb. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí im týmto vyjadruje veľkú podporu a uznanie. Ukrajina bojuje nielen za seba, ale za celú Európu a za hodnoty slobody a demokracie.“ uviedol predseda úradu Milan Ján Pilip, ktorý komunikoval aj s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Konferencia bude v najbližších dňoch mapovať potreby ľudí pôsobiacich v našich reholiach na území Ukrajiny.

 

Foto: archív rehoľníčok z Kyjeva