Potešujúcu informáciu nám poslal náš priateľ Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, známy literárny i výtvarný kritik, kurátor mnohých úspešných prezentácií výtvarného kumštu Slovákov v Srbsku. Aj umelecký život Slovákov vo Vojvodine sa dostáva do pôvodných normálnych tvorivých koľají, pričom potvrdením týchto súradníc snáh, nádejí a túžob prinavrátiť umeniu jeho kľúčový význam i ambíciu – obohacovať a oduševňovať estetické cítenie a kontext kultúrno-sociálnej dimenzie človeka, je aktuálna výstava olejomalieb historicky prvej slovenskej akademickej maliarky vo Vojvodine Zuzky Medveďovej, ktorou sa v Belehrade vo štvrtok 3. júna 2021 ovárajú Dni slovenskej kultúry.

Kult estetického cítenia prostredníctvom ľudovej tvorby a kumštu v rôznych oblastiach a žánroch v prostrediach Slovákov žijúcich bezmála tri storočia v priestranstvách Dolnej zeme v srbskej Vojvodine je patrične vycizelovaný, sebavedomý. Akiste aj preto, že je svojský, v mnohom originálny. Navyše, svojimi hodnotami i posolstvami – tak umeleckými, ako aj ľudsko-emotívnymi, významne oslovuje, prizýva k premýšľaniu o bytí a žití, pričom bez pátosu možno povedať, že podobne ako v slove či piesni na jazyku a v srdci, je v tomto prípade vizuálne viac ako symbolicky prepojený v slovenskosti.

Podobným pocitom človek príjemne podľahne, ak navštívi v Báčskom Petrovci Galériu Zuzky Medveďovej, prvej akademickej maliarky – ženy v prostredí vojvodinských Slovákov. Pred dvoma rokmi, teda v poslednom „nekoronovom“ roku 2019, oslávila galéria nesúce jej meno 30. výročie vzniku. A možno aj to je akýmsi nepísaným symbolom, že práve prierezovou výstavou olejomalieb z tvorby tejto nevšednej výtvarníčky sa vo štvrtok 3. júna 2021 v pomaly sa „normalizovanom svete postupne sa zbavujúceho strachu z pandémie COVID-19 otvoria DNI SLOVENSKEJ KULTÚRY V BELEHRADE.

ĽUDO POMICHAL

 

ZUZKA MEDVEĎOVÁ

(5.10.1897, Báčsky Petrovec – 1.2.1985, Pezinok)

 Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera.

Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28. augusta 1919 na výstave obrazov a ručných prác, ktorú zorganizoval s petrovskými ženami prvý akademický maliar z radov vojvodinských Slovákov Karol Miloslav Lehotský (1879 – 1929).  Prvá príležitosť predstaviť svoje práce mimo Petrovca sa vyskytla v lete roku 1920 pri organizovaní Radišovej výstavy národného umenia v Záhrebe. Práce potom prevzala v Novom Sade Štefánia Mičátková a usporiadala z nich výstavu i v Novom Sade.

Zuzka Medveďová odcestovala do Prahy vo februári roku 1921. Pricestovala mimo termínov prijímacích skúšok na akadémiu, a preto sa zapojila do súkromnej školy prof. Ferdinanda Enelmüllera, známeho krajinkára. Po dlhšom pobudnutí na súkromnom školení z finančných dôvodov musela opustiť Prahu a odcestovala do Berlína vyskúšať tam možnosť študovania. Nepoznala však dostatočne nemecký jazyk, takže sa musela vrátiť domov. V tom období – počas štvrtých Slovenských národných slávností – v Petrovci usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu. Totiž v dňoch 3.-4. septembra 1922 v budove gymnázia na Širokej ulici – kde sa dnes nachádza jej galéria – zoskupila 95 prác, z čoho 40 olejomalieb.

Zuzka Medveďová začala študovať v Záhrebe na Umelecko-priemyselnej škole. V roku 1923 sa jej podarilo odísť späť do Prahy, zložiť prijímacie skúšky a zapísať sa na Akadémiu výtvarného umenia. V Prahe študovala u portrétistu Maxa Švabinského a u profesora Jakuba Obrovského. Umelecké štúdiá v Prahe absolvovala roku 1929.

Po návrate zo štúdií z dôležitejších výstav doma treba uviesť jej výstavu v Základnej škole v Kysáči 31. mája 1931 na oslave 10. výročia založenia Spolku československých žien v Juhoslávii. Toho istého roku počas Slovenských národných slávností v Petrovci mala tiež výstavu, na ktorej v dvoch miestnostiach vystavila 120 rôznych obrazov. Na výstave boli i obrazy krojovaných figúr, namaľované pre múzeum v Martine. Okrem toho vystavila aj veľký počet už vypredaných portrétov a novinkou boli krajinky z pobrežia Jadranského mora, zo Splitu. Jednu z najvýznamnejších samostatných výstav v tridsiatych rokoch Zuzka Medveďová mala v Trenčíne roku 1934.

V auguste roku 1942 sa Zuzka Medveďová odsťahovala z Petrovca do Bratislavy. Na určitý čas opustila ľudovožánrové témy, venujúc sa historickým kompozíciám a výtvarnému spracovaniu námety z Veľkomoravskej ríše. Roku 1943, v publikácii Emanuela Bôhna Slovenskí výtvarníci v Maďarsku, bola zaradená medzi najlepších menšinových výtvarníkov.

Po druhej svetovej vojne Zuzka Medveďová neopúšťa prvotnú tematickú orientáciu svojej tvorby. Často prichádza do Petrovca vďaka svojej vynaliezavosti a maľuje vo svojom rodičovskom dome.

Pri príležitosti maliarkiných sedemdesiatin, roku 1967, bola v Petrovci  usporiadaná výstava jej obrazov pod názvom Výber z prác. Roku 1972 pri príležitosti jej 75. narodenín mala v petrovskom Národnom múzeu retrospektívnu výstavu. K jej 80. narodeninám Slovenská redakcia Televízie Nový Sad nakrútila o nej film a zároveň mala maliarka znovu v Petrovci výstavu. Roku 1982 Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec jej udelilo Októbrovú cenu. Vtedy už 85-ročná Zuzka Medveďová sa mienila natrvalo presťahovať do Petrovca. To sa jej však neuskutočnilo. Zdravotný stav sa jej zhoršil a viacej už do Petrovca neprišla.

Zuzka Medveďová zomrela v Pezinku (neďaleko Bratislavy) 1. februára 1985 a urna s jej popolom bola uložená do hrobu jej rodičov a sestier na petrovskom cintoríne 3. marca 1985. Jej umelecké dielo v Petrovci ochraňuje Galéria Zuzky Medveďovej, otvorená 1. júla 1989.

VLADIMÍR VALENTÍK

riaditeľ NVC B. Petrovec, literárny a umelecký kritik, kurátor výstav  

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL  (okamihy z návštev a sekvencie umeleckých diel Zuzky Medveďovej v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v rokoch 2011 a 2017)