S blížiacim sa záverom roka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijíma od krajanských spolkov aj jednotlivcov čoraz viac vyhodnotení projektov a vyúčtovaní prijatých dotácií. Aby sme poberateľom dotácií zjednodušili proces vyúčtovania a predišli zbytočným nedostatkom, vytvorili sme podrobný manuál na vyúčtovanie, ktorý je verejne prístupný na našom webe.

Vážení poberatelia dotácií,

tento dokument je doplnkom k aktuálne platnej Smernici о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z roku 2021. Má slúžiť ako manuál pre bezproblémové vyhotovenie vyúčtovania poskytnutej dotácie, ktoré ste povinní po uskutočnení projektu odovzdať. Tento návod je prehľadne rozdelený do viacerých tematických sekcií. Podrobne sa venuje formálnej aj vecnej stránke vyúčtovania, ponúka riešenia na časté chyby, ktoré sa zvyknú vo Vašich vyúčtovaniach nachádzať a odpovedá na Vaše otázky, ktoré sa pri procese vyúčtovania najčastejšie objavujú.

Veríme, že Vám aj nám táto „príručka“ pomôže zefektívniť našu spoluprácu.

Všetky potrebné informácie o vyúčtovaní dotácií nájdete na tomto odkaze:
https://www.uszz.sk/vyuctovanie-dotacii/

 

V prípade ďalších otázok k vyúčtovaniu sa obráťte na:
Mgr. Klaudia BORSOVÁ
– kontrola vyúčtovania dotácií za všetky krajiny
Tel.: 00421/2/57 20 05 32
Email: klaudia.borsova@uszz.gov.sk