Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si v aktuálnom vydaní publicistického rozhlasového „dvojtýždenníka“ pozvala k mikrofónu divadelného a filmového herca, režiséra a dabéra BRAŇA HOLIČKA. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu 11. a v nedeľu 12. decembra  – zakaždým od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom Slovenskej mozaiky bude divadelný a filmový herec, režisér a dabér Braňo Holiček. V Slovenskej mozaike zaspomína na svoje začiatky v umeleckom svete , kedy ako detský herec z Košíc túžil študovať na konzervatóriu v Prahe a ako ho potom štúdium réžie na DAMU  doviedlo od divadelnej réžie aj k réžii televíznej,“ avizuje k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s BRAŇOM HOLIČKOM autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-bra%C5%88om-holi%C4%8Dkom-11-12-od-7-8-hod

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA  POČÚVAJTE NA  http://www.radiozet.cz/ alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE: http://www.bonafideos.cz/

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.