Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón FERA FENIČA, významného filmového dokumentaristu, režiséra a producenta, Slováka žijúceho a tvoriaceho v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 27. a 28. marca 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Slovenská mozaika v Rádiu Z  je tentoraz venovaná osobnosti československého filmu, režisérovi a producentovi Ferovi Feničovi, ktorý 20. marca tohto roku oslávil  životné jubileum,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s Ferom Feničom autorka relácie Viera Kučerová.

Foto: idnes.cz

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-27-28-marca-od-700-h-s-ferom-feni%C4%8Dom-0

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE:

http://www.radiozet.cz/

alebo 101,1 FM

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.