V Spojených arabských emirátoch, ktoré 2. decembra 2021 oslávili 50. výročie svojho vzniku, žije asi 2000 Slovákov. Časť z nich sa môže a aj má záujem stať sa mostom medzi touto úspešnou krajinou a Slovenskom. Aj to je jeden z kľúčových poznatkov, ktorý si z pracovnej cesty v SAE (28. 11. – 3.12. 2021) priniesol Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

„V emiráte Rás al-Chajma je v porovnaní s inými emirátmi (SAE ich má sedem) slovenská komunita spoločne s českou najviac aktívna. Organizujú sa tu kultúrne podujatia (plesy Mikuláš pre deti či koncerty ). Jedno takéto podujatie poctil svojou návštevou miestny emír Jeho Výsosť Saud bin Saqr Al Qasimi, čo je v miestnych pomeroch prejav mimoriadnej priazne. Našich krajanov následne pozval k sebe do paláca a ponúkol im pomoc pri organizovaní podujatí a vyrovnaní sa s miestnymi administratívnymi požiadavkami, ktoré sú mimoriadne náročné,“ uvádza M. J. Pilip vo svojom informačnom zhrnutí prínosnej pracovnej cesty.

V Rás al-Chajme sa stretol s pánom Milanom Novákom a ďalšími krajanmi, ktorí ho informovali aj o individuálnej výučbe českého a slovenského jazyka. Vymenili si informácie a skúsenosti týkajúce sa organizovania detských jazykových táborov, keďže ÚSŽZ ich už roky organizuje v lete pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí, a krajania okolo M. Nováka by ich chceli organizovať počas víkendov približne raz mesačne. Predseda ÚSŽZ na stretnutí o. i. zdôraznil, že „pre nás je dôležité, ak krajania majú záujem, aby sa ich deti učili slovenský jazyk, lebo práve oni môžu byť tým najkvalifikovanejším mostom medzi Slovenskom a krajinou, v ktorej žijú.“

V emiráte Dubaj žije najpočetnejšia slovenská komunita. Je silno rozptýlená, ale napriek tomu mnohí majú  záujem organizovať spoločenský život, ktorý by zároveň slúžil aj ako prezentácia Slovenska vo vzťahu k celému svetu, ktorý sa v Dubaji stretáva. Ako informoval krajan Marian Gregorovič, je tu vôľa zriadiť vzdelávacie centrum, pretože sa odhaduje, že v Spojených arabských emirátoch môže byť niekoľko stoviek detí, ktoré by sa mohli učiť slovenský jazyk, o to viac, ak o to rodičia majú záujem. Slovensko im vie pomôcť finančne (dotáciami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), materiálne (učebnicami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) aj odborne (úrad a Asociácia slovenských vzdelávacích centier ISEIA).

V Abú Dabí, ktorý je najväčším emirátom a je v ňom rovnomenné hlavné mesto, je sídlo slovenského veľvyslanectva, kde sa Milan Ján Pilip a Pavel Meleg, teritoriálny odborník ÚSŽZ, stretli aj s veľvyslancom Michalom Kováčom ml. Stretnutie bolo veľmi užitočné, keďže pán veľvyslanec informoval o miestnych pomeroch, o celkovom fungovaní krajiny, ktoré je úplne iné ako na Slovensku. Rovnako aj o možných otázkach, ktoré by sa mohli vyskytnúť v prípade  podpory ÚSŽZ, či už z hľadiska finančného alebo organizačného. Konkrétne, v Abú Dabí žijú slovenské deti, ktoré majú jedného z rodičov moslima, čo znamená isté prekážky pri organizovaní detských táborov, a to z dôvodu kultúrnych rozdielov. Aj preto úrad uvažuje o zavedení online-výučby slovenského jazyka tak, aby sme mohli rešpektovať kultúrne zvyklosti tejto krajiny.

Predseda ÚSŽZ si veľmi váži pozvanie najprestížnejšieho Rotary klubu v Dubaji, na stretnutí ktorého mal možnosť predstaviť Slovensko ako krajinu s krásnou prírodou, vzácnymi pamiatkami, kúpeľníctvom, rozvinutým priemyslom a silnou krajanskou komunitou rozptýlenou po celom svete. „Členovia Rotary klubu, pôvodom z celého sveta, sa vyjadrili, že by uvítali intenzívnejšie obchodné vzťahy so Slovenskom, taktiež by bolo veľmi nápomocné organizovať podujatie na spôsob slovenských dní v Dubaji, aby sa mohlo Slovensko prezentovať svojou bohatou kultúrou . Aj o toto sa budeme snažiť s miestnymi krajanmi,“ uviedol M. J. Pilip.

Jeho Excelencia šejk Ahmed Obaid Al Mansoori, ktorý zriadil múzeum Križovatka civilizácii (Crossroad of civilization), predstavil predsedovi ÚSŽZ toto múzeum. „V múzeu sa nachádzajú veľmi vzácne exponáty. Počas rozhovoru nám vysvetlil hlavnú ideu svojho zamerania, a to je tolerancia voči všetkým kultúram a náboženstvám. Preto je jedna miestnosť dokonca venovaná aj holokaustu. Prejavil záujem o spoluprácu s našimi kultúrnymi inštitúciami, najmä so Slovenským národným múzeom, s ktorým by si rád vymenil skúsenosti, a rád by za týmto účelom navštívil aj Slovensko. Zaujíma sa tiež o letecký priemysel a vesmír. Hovorili sme o umelej družici vyrobenej slovenskými nadšencami, ktorá dnes obieha na orbite.“

Slovensko má v Spojených arabských emirátoch aj úspešnú krajanku. Annina Alexis Fedorková je niekoľkonásobne ocenená filmová režisérka a producentka. „Po schválení Národnou mediálnou radou vlády Spojených arabských emirátov premietla pokračovanie oceneného dokumentárneho filmu Corona & The Jewels (Koruna a klenoty). Nový celovečerný dokumentárny film Destruction of The Crown (Skaza Koruny) mal premiéru 2. decembra 2021 v deň 50. výročia vzniku Spojených arabských emirátov v Reel Cinemas The Dubai Mall od Emaar so špeciálnymi hosťami vybranými z celého sveta. Slovensko má úspešných ľudí po celom svete, na ktorých môže byť hrdé, a Emiráty nie sú výnimkou,“ uzatvára poznatky z pracovnej cesty v SAE Milan Ján Pilip.