Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip sa v sobotu 20. novembra 2021 zúčastnil na Dni vzájomnosti 2021. Bol to v poradí už tretí ročník podujatia, ktorý zorganizovali Regionálna obec Slovákov v Ostrave a folklórny klub Fogáš.

Nosnými piliermi podujatia bolo neformálne stretnutie – beseda Slovákov Moravskosliezskeho kraja Na slovíčko Slováci, tentoraz s podnázvom Rozprávajme sa pri muzike a muzikál na ľudovú nôtu Kubo, v ktorom spolu s členmi Těšínskeho divadla vystúpili aj členovia folklórneho klubu Fogáš.

Program besedy pozostával z troch tém: 1.) život Slovákov v zahraničí všeobecne; 2.) ako krajania obohacujú a môžu obohatiť Česko; 3.) nárečia – rozumieme im? V besede, ktorú moderoval Martin Kopor, sa k daným témam vyjadrovali predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip, predseda Obce Slovákov v ČR Andrej Dan Bárdoš a predsedníčka Regionálnej obce Slovákov v Ostrave Zlatica Mojžíšková. Hudobný sprievod dotváral Karol Kekeši. Okrem zúčastnených hostí dostali priestor na svoj názor aj diváci, ktorými boli zväčša Slováci žijúci v ČR.

Na záver stretnutia organizátori vyhlásili výsledky detskej výtvarnej súťaže o Slovensku, ktorú uverejnila Obec Slovákov v ČR.