V týždni od 26. júla 2021  absolvuje delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s jeho predsedom Milanom Jánom Pilipom pracovnú návštevu vo viacerých prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike. V pondelok sa začal obsažný program predsedu ÚSŽZ stretnutiami a rokovaniami na Zastupiteľskom úrade SR v Záhrebe, ako aj výmenou skúseností v rámci podpory menšín v Chorvátsku a na Slovensku v gescii relevantných štátnych orgánov a inštitúcií Chorvátskej republiky.

K týmto a obsahovo im podobne nastaveným témam a problematike odvíjal Milan Ján Pilip svoje rozhovory počas stretnutia s predsedom Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Aleksandarom Tolnauerom, veľvyslancom SR v Chorvátsku Petrom Suskom, poslancom za českú a slovenskú menšinu v parlamente Chorvátskej republiky Vladimírom Bílekom a zástupkyňou Slovákov v Rade pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Brankou Baksa.

V rámci rozhovorov sa predseda ÚSŽZ podrobnejšie oboznámil nielen s činnosťou spomínaných chorvátskych inštitúcií v rámci rozvoja  autochtónnych menšín v krajine, ale aj o mimoriadne pozitívnych, tvorivých a prínosných vzťahoch Slovákov v Chorvátsku s väčšinovým domovským národom. Naši krajania v Chorvátsku sú organizovaní v 15 miestnych odboroch Matice slovenskej a zastrešujúceho Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktorému od roku 2014 predsedá Mirko Vavra.

Milan Ján Pilip počas rozhovorov so svojimi partnermi vysoko ocenil prístup Chorvátskej republiky v rámci starostlivosti o jazykový, kultúrny a duchovný rozvoj slovenskej menšiny z aspektu zachovania jej autentickosti, kultúrnej identity a slovenskosti v jej rozmanitých prejavoch. S uznaním konštatoval najmä skutočnosť, že v Chorvátsku majú menšiny zabezpečený určitý počet svojich zástupcov v parlamente, pričom práve Vladimír Bilek zastupuje ako poslanec tak Slovákov, ako aj Čechoch žijúcich v Chorvátsku.

Predsedu ÚSŽZ počas prvého dňa pobytu v Chorvátsku prijal v pondelok 26. júla v Záhrebe aj riaditeľ Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín v Chorvátskej republike Alen Tahiri a spolu s veľvyslancom Slovenskej republiky Petrom Suskom prediskutoval nastavenie a formy podpory menšín v budovaní ich infraštruktúry i pomocou investícií a dotácií.

Sprístupnili nový Slovenský dom v Rijeke

V nadväznosti na túto tému sa odvíjal druhý pracovný deň Milana Jána Pilipa, počas ktorého v utorok 27. júla navštívil mimoriadne činorodých Slovákov v Rijeke, ktorí sa združujú v miestnom odbore Matice slovenskej pod vedením agilnej Miroslavy Gržinićovej.

Bol to pre našich krajanov v očarujúcom a históriou opradenom meste jedinečný sviatočný deň, keďže slávnostným prestrihnutím stuhy nového Slovenského domu Milan Ján Pilip učinil zadosť Slovákom žijúcim pri Jadrane, ktorí až doteraz svoje aktivity, hoci v centre Rijeky, predsa len museli rozvíjať v stiesnených podmienkach, pričom boli každoročne zaťažovaní nemalou finančnou sumou za prenájom.

Za účasti početnej skupiny členov Matice slovenskej v Rijeke sa na slávnostnom akte otvorenia nového centra pre tamojších krajanov zúčastnil okrem predsedníčky MS v Rijeke Miroslavy Gržinićovej aj poslanec chorvátskeho parlamentu za českú a slovenskú menšinu v krajine Vladimír Bilek.

Objekt sa podarilo získať do vlastníctva Matice Slovenskej v Rijeke práve vďaka investičným projektom ÚSŽZ (vo výške 400-tisíc eur), pričom svoju účasť v projekte okrem štátnych inštitúcií Chorvátskej republiky zodpovedných za podporu menšín prisľúbila samotná Primorsko-Goranská župa a mesto Rijeka.

Pracovná cesta Milana Jána Pilipa v prostrediach Slovákov v Chorvátsku pokračovala v stredu 28. júla návštevou krajanov v Lipovľanoch, Meduriči a Osijeku.

FOTO: FB MS Rijeka, Miroslava Gržinić