Na výstave obrazov, ktorú zorganizoval slovenský generálny konzulát v Užhorode pri príležitosti sviatku dňa Ústavy SR,  sa okrem niekoľkých národných umelcov zišli v prítomnosti Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, (počas jeho pracovnej cesty v prostrediach Slovákov na Ukrajine) a generálneho konzula SR v Užhorode Pavla Pánisa, aj guvernér a viceguvernéri Zakarpatskej oblasti, predseda Oblastnej rady, primátor mesta Užhorod a mnoho ďalších hostí. Objektívne hodnotiac treba podotknúť, že stretnutie na takejto úrovni je signálom, že slovenská diplomacia je na Ukrajine veľmi rešpektovaná.

S guvernérom Zakarpatskej oblasti diskutoval predseda ÚSŽZ o Slovákoch žijúcich na Ukrajine. Zhodli sa na tom, že slovenský jazyk je tu živý, hovorí sa ním aj v rodinách. Kto navštívil Zakarpatskú oblasť vie, že slovenčinu ovládajú aj ľudia iných národností a dá sa tu ňou bez problémov dohovoriť. Guvernéra informoval M. J. Pilip o jeho návštevách slovenských škôl a o plánoch, ako ich chce Slovensko ďalej, aj finančne, podporovať.

Guvernér Zakarpatskej oblasti sa zaujímal aj o elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo na Slovensku. Ukrajina plánuje sčítanie obyvateľstva na rok 2023. Takto získané údaje poskytnú cenné informácie o národnostnom a religióznom zložení, o diaspóre. Údaje o vzdelaní obyvateľov ocenia investori a informácie o dochádzaní ľudí do práce pomôže urbanizmu. Slovensko môže v tomto poskytnúť Ukrajine cenné skúsenosti.