Počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ďalších predstaviteľov vlády SR na Ukrajine sa Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stretol v piatok 12. novembra 2021 s predstaviteľmi Slovákov v Užhorode a následne aj v obci Storožnica. Ako predseda ÚSŽZ uvádza na svojom FB-profile, „stretnutie predsedov vlád SR a Ukrajiny sa v takomto formáte neuskutočnilo viac ako 20 rokov. Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou boli sporadické a nevyužíval sa vzájomný potenciál. Po tomto stretnutí vieme, že je vôľa na oboch stranách tieto vzťahy uchopiť a dať im systém.“

Obaja premiéri – Eduard Heger a Denys Šmyhaľ – navštívili aj školu s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode. „Hovorili sme po slovensky, rozumeli mi, ja som rozumel im. Práve toto je miesto, ktoré ide príkladom budovania vzájomných priateľských vzťahov,“ uviedol E. Heger v spravodajstve jednej z komerčných slovenských televízií. „Stretli sme sa aj so slovenskými spolkami, ktorým som za prítomnosti predsedov vlád odovzdal dotačné zmluvy z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na nákup techniky pre televízne slovenské vysielanie a na preklad učebníc do slovenského jazyka. Na pôde generálneho konzulátu SR v Užhorode som sa stretol s Jeho Excelenciou diecéznym biskupom rímskokatolíckej cirkvi Antalom Majnekom, ktorý sám je etnickým Slovákom pochádzajúcim z Maďarska. Veľmi si vážim, že pán biskup meral cestu z Mukačeva do Užhorodu, aby sme na stretnutí hovorili o rozšírení možností slúženia omší v slovenskom jazyku, lebo aj cirkevný život má veľký vplyv na udržiavanie jazyka a národnej identity, najmä u príslušníkov národnostných menšín,“ informuje na svojom FB-profile Milan Ján Pilip.

V ďalšej časti programu na Ukrajine v jej Zakarpatskej oblasti navštívil predseda ÚSŽZ Slovákov v obci Storožnica. „Prijala ma tu starostka Tatiana Vačilia a predseda zastupiteľstva Bohdan Adamčuk, s ktorými sme dohodli zriadenie slovenskej škôlky v tejto obci s mimoriadne aktívnou slovenskou komunitou,“ uzatvára prínos svojej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov na Ukrajine Milan Ján Pilip. Zároveň vyslovuje poďakovanie honorárnemu konzulovi SR Olegovi Adamčukovi a učiteľovi slovenského jazyka Jánovi Pochaničovi, ktorí ho na týchto stretnutiach sprevádzali.

ZDROJ: FB MJP