Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) so znepokojením sleduje každoročný masový odliv mladých ľudí do zahraničia, ktorí sa po skončení štúdia alebo kvôli lepšej pracovnej  príležitosti v iných krajinách nechcú vrátiť domov. Slovensko tak prichádza o obrovský potenciál, keďže tento exodus sa týka aj našej inteligencie, ľudí v produktívnom veku s rôznou odbornou kvalifikáciou, ktorá je kľúčová pre fungovanie spoločnosti. Súčasťou tejto skupiny sú mnohí LGBTI+ ľudia, ktorí zo Slovenska odišli alebo plánujú odchod kvôli nenávistným prejavom, s ktorými sa stretávajú. Možno očakávať, že po teroristickom čine z 12. októbra 2022 – vražde dvoch mladých ľudí pred kaviarňou Tepláreň v Bratislave, sa ich počet zvýši.

Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip dlhodobo upozorňuje na vysoký odliv mozgov: „Na početných fórach som viackrát pripomínal, že k odlivu našich najmä mladých ľudí prispieva celková spoločenská atmosféra, ako aj stav ľudských práv na Slovensku. Podľa Celoslovenského LGBT prieskumu Iniciatívy Inakosť z roku 2017 až 68,7% LGBTI+ ľudí chcelo opustiť Slovensko len preto, aby sa vyhli dlhodobému stresu, ktorý im spôsobuje slovenská spoločnosť. Krátko po bezprecedentnej vražde na Zámockej ulici už sledujeme výrazný nárast takýchto tvrdení na sociálnych sieťach.“

V nadväznosti na tieto informácie a aktuálnu situáciu na Slovensku ÚSŽZ konštatuje, že takýto odliv by znamenal, že Slovensko prichádza o významnú odbornú pracovnú silu. Ak sa bude aj naďalej odsúvať riešenie otázok LGBTI+ ľudí a nezmení sa atmosféra spoločnosti voči nim, odrazí sa to v celospoločenskom rozmere, aj v sociálnej oblasti a v zdravotníctve. Každý človek v produktívnom veku, ktorý odíde zo Slovenska – a teda rozhodne sa platiť dane a odvody v inej krajine, pripraví Slovensko o významné finančné prostriedky, ktoré nebude možné použiť na valorizácie dôchodkov, materskú, prídavky na deti, valorizáciu platov štátnych zamestnancov či na znižovanie doplatkov za lieky.

Predseda úradu M. J. Pilip varuje, že neúnosný odliv našich občanov môže urýchliť aj kolaps zdravotníctva: „Naše zdravotníctvo už teraz stojí nad priepasťou. I najmenší odliv ďalších zdravotníckych zamestnancov, medzi ktorých patria aj LGBTI+ ľudia, môže popri už podpísaných výpovediach lekárov urýchliť personálny kolaps celého systému.“

Plán obnovy sa bude zaoberať aj návratovou politikou. Cieľom politiky Slovenskej republiky voči krajanom má byť udržiavanie pozitívneho vzťahu k Slovensku a podpora ich spolupráce so slovenskými inštitúciami, odborníkmi a firmami, aj keď žijú dlhodobo v inej krajine a neplánujú sa v blízkej budúcnosti vrátiť. Pre veľkú skupinu z nich je kritériom pre prípadný návrat na Slovensko okrem udržania si životnej úrovne aj stav ľudských práv. Ak sa situácia na Slovensku nezmení, nemožno rátať s tým, že sa zo zahraničia vráti dostatok odborníkov, ani že budú ochotní spolupracovať so Slovenskom. „Od Slovákov, ktorí odišli do zahraničia kvôli negatívnym fenoménom v našej spoločnosti a cítia sa na Slovensku neprijatí, nemôžeme takúto spoluprácu očakávať.“ upozorňuje predseda úradu a dodáva: „Paradoxom je, že ani nepotrebujeme vonkajšieho nepriateľa. Ako spoločnosť si dokážeme dostatočne škodiť sami. Štátne orgány, ale aj celá spoločnosť musíme urobiť všetko pre to, aby naši vlastní ľudia neodchádzali do zahraničia v takejto neúnosnej miere. Popri životnej úrovni je potrebné riešiť aj otázky ľudských práv, zabrániť šíreniu nenávisti voči menšinám a ďalšej polarizácii spoločnosti.“

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporuje zahraničných Slovákov v udržiavaní si národného povedomia, kultúrnej identity a vzťahov so Slovenskou republikou.