Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón MARICU HARČARÍKOVÚ, pedagogičku Štátneho konzervatória v Košiciach. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 10. a 11. apríla 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

„Hosťom slovenskej mozaiky bude MgA. Marica Harčaríková, pedagogička Štátneho konzervatória v Košiciach,  lektorka tvorivých dielní a členka odborných porôt na celoštátnych súťažiach v umeleckom prednese. Stretli sme sa prvý raz v Prahe, kam sa presťahovala z rodného Slovenska krátko po nežnej revolúcii a veľmi rýchlo sa tu etablovala. Marica je cieľavedomá, stavia si výzvy,  prekonáva prekážky a plní si sny. V súčasnosti žije opäť v Košiciach,  kde  vyučuje mladých adeptov herectva,“ predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru s Maricou Harčaríkovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://www.bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mga-maricou-har%C4%8Dar%C3%ADkovou

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio Z pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA 

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.